Arie Johan Stikkel jr. Altijd aan het uitvinden door de gemaakt: ;sde rage, bij o uur van Piet, Eduard Hattuma In het vorige artikel werd gesproken over de Kennemer Autogarage te Alkmaar, opgericht door het driemanschap Stikkel, Oly en Ten Zeldam. De zoon van Stikkel, Ariejohan, importeerdegedurende dejaren twintig en dertig de Engelse Crossley personenwagen. Voorliefde voor Brits Cocky Stikkel vertelde dat haar vader de lagere school en vervolgens de handelsschool in Alkmaar had doorlopen. Hij had geen militaire dienstplicht vervuld. Na zijn schooltijd koos hij voor de automobielbranche, naar voorbeeld van zijn vader. Arie Johan bewonderde de producten uit Groot-Brittannië. In de jaren twintig ondernam hij regelmatig zakenreizen naar dat land, Het is goed om je aan het begin van een historisch onderzoek enkele vragen te stellen. Hoe is A.J. Stikkel ertoe gekomen de Crossley automobiel in Nederland te importeren. Welke successen had hij met die auto? Waarom importeerde hij geen andere merken? Wat was Arie Johan voor iemand? Eigenlijk moeten al deze vragen eerst worden beantwoord. Daarom is dit artikel meer te beschouwen als een eerste aanzet. Alleen van de persoon Arie Johan en zijn loopbaan heb ik mij een redelijk beeld kunnen vormen dankzij de herinneringen (deels van horen zeggen) van zijn dochter, Cocky Stikkel uit Alkmaar. Haar neef, de onderwijzer Herman Stikkel uit Roosendaal, wist zijn oude vader (een andere A.J. Stikkel) nog een enkele herinnering te ontfutselen over de Crossley automobiel en de klanten aan wie Stikkel ze geleverd had. Gelukkig zijn ook nog enige foto's en briefhoofden, die iets zeggen over de activiteiten van Arie Johan, aan de oppervlakte gekomen. Foto's roepen vaak weer nieuwe vragen op. Dat geldt in het bijzonder voor de foto van een expositie met Crossley's (zie blz.17). Waar is die foto genomen? Arie Johan Stikkel (1899- 1959). Foto: collectie Cocky Stikkel

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2004 | | pagina 19