Archief Alkmaar (Hertog Aalbrechtweg 5). Een volgend boek waar ik uw aandacht op wil vestigen is het fotoboek van Joop Sik, Alkmaar, een stad van nu met een terugblik naar het verleden. Dit boek is voor 18,50 te verkrijgen. Er staan voornamelijk foto's met onderschrift in, die betrekking hebben op het feest van 750 jaar stad, afgesloten met de opening van het drieluik staan. Heel wat af beeldingen zullen een herkenning oproepen. Het boek eindigt met beelden van toekomstige bouwplekken, bijvoorbeeld daar waar nu Eriks nog staat en de locatie van de Limmerhoek. Het 200 blz. tellende boek is voor 18,50 te koop bij Zwaan en Terburg, maar ook bij de andere boekhandels in de stad. Ook een andere uitgave geeft een kijkje op het Alkmaarse verleden, maar dan op een geheel andere manier. Ik doel op de DVD Voor ons was het zo in Alkmaar met 1 uur en 20 minuten interviews van Alkmaarders over het leven in Alkmaar in de periode 1930-1950, aangevuld met historische filmbeelden en foto's uit het Regionaal Archief. De DVD is voor 17,95 te koop bij de VW-Alkmaar, het Stedelijk Museum, Boekhandel Zwaan-Terburg en Boekhandel Van der Meulen. Tenslotte wil ik u nog wijzen op de heruitgave op cd-rom van drie belangrijke Alkmaarse geschied kundige werken onder de titel Alkmaar en zijne geschiedenissen. Het betreft de werken van Simon Eikelenberg en Gijsbert Boomkamp, uitgegeven in 1747, en de kroniek van drs. W.A. Fasel uit 1973. Laatstgenoemd werk is oorspronkelijk uitgegeven door onze vereniging. Tezamen geven de drie boeken een overzicht van de Alkmaarse geschiedenis tot 1813. De gedigitaliseerde boeken kunnen op ieder willekeurig woord worden doorzocht, wat de raadpleging ervan erg vergemakkelijkt. De cd-rom is te koop bij het Regionaal Archief (Hertog Aalbrechtweg 5). De prijs is 25. Diversen Ik heb een hele mooie brief ontvangen van een mevrouw uit Amsterdam die al direct na de oorlog lid is geworden van de vereniging. Zij suggereert om aandacht te besteden aan het lustrum van het Murmellius gymnasium. Ongetwijfeld zullen we hieraan aandacht besteden. Dit doen we in ieder geval door middel van een lezing over Murmellius in ons Bruinvishuis op dinsdag 15 maart 2005 (zie de agenda). Het bestuur van de Historische Vereniging heeft een brief geschreven aan de directie van het MCA, waarin zij aangeeft zich zeer ongerust te maken over de toestand van het oude Westerlicht aan de Julianalaan. Per slot zijn de gebouwen voor heel veel Alkmaarders een vertrouwd beeld temidden van de prachtige Hout. Daarbij genieten de ge bouwen rijksmonumentenstatus. De HVA houdt de vinger aan de pols. Zo hebben we ons ook laten informeren bij het bestuur van de Vrienden van de Grote Kerk over de beperkte openstelling van de Grote of Sint Laurens- kerk voor de bevolking van Alkmaar. Hierover volgen nog nadere berichten. Het bestuur wenst u fijne feestdagen toe. Amteües Veronka Janssen, secretaris

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2004 | | pagina 17