Nieuws van de secretaris Sinds april 2004 heb ik het secretariaat van Jan Beijer overgenomen. En ik heb mij verbaasd wat er allemaal binnenkomt aan post en boeken en tijd schriften en mailtjes hier op het kantoor van de Historische Vereniging aan de Oudegracht 245. Gelukkig mag ik nog een beroep doen op Jan die mij met raad en daad terzijde staat om mijn (grotendeels digitale) weg te vinden in deze historische vereniging. Ook blijft Jan nog het ledenbestand behandelen. Zo heeft Jan een prachtig lidmaatschapskaartje gemaakt dat u in bijgaande enveloppe met acceptgiro wordt meegezonden. Alkmaarvaria-dag Om de leden te laten profiteren van al het moois aan boeken en tijdschriften wat hier binnenkomt en wat de leden onderling zouden willen ruilen of (ver)kopen, willen we een verzamel- annex ruildag organiseren op zaterdag 26 februari 2005 van 10.00 uur tot 14.00 uur in ons pand aan de Oudegracht 245. Tijdens deze 'Alkmaarvariadag' kan iedereen zijn ontbrekende Oud Alkmaar-nummers proberen aan te vullen of andere ontbrekende items uit historisch Alkmaar aan zijn verzameling toevoegen. Ik hoop dat het voor iedereen een vruchtbare dag wordt. Nieuwe uitgaven Zo rond de feestdagen komen er ook altijd veel nieuwe boeken uit. Het boek Alkmaarse gevelstenen en ornamenten is een plezierig kijkboek, waarbij achter elke gevelsteen een verhaal schuilt. Deze nieuwe uitgave van Uitgeverij Peter Sasburg uit Midwoud is geschreven door Kees Komen en voorzien van 300 foto's gemaakt door Berend Ulrich. Formaat 23x30 cm., oblong en omvat 128 pagina's. Het boek is geheel in 4 kleuren gedrukt en genaaid en gebonden af gewerkt. Het is verkrijgbaar in de boekhandel en de museum winkel van het Stedelijk Museum Alkmaar voor 27,50. Leden van de Historische Vereniging Alkmaar kunnen het boek rechtstreeks bij de uitgever bestellen met een korting van 10%. Met de ontvangstbevestiging van de betaling (bank 42.93.58.261 of giro 5509044 t.n.v. Uitgeverij Peter Sasburg, Pieter Wariuslaan 92,1679 XM Midwoud, e-mail ph.sasburg@quicknet.nl) kan het boek worden afgehaald bij de receptie van het Regionaal Archief in Alkmaar (Hertog Aalbrechtweg 5). Een ander recent verschenen boek is 'Onse heerlijcke Stadt-huys binnen Alckmaer' - De geschiedenis van het stadhuis van Alkmaar. In de periode 2001-2003 vond de inwendige renovatie en restauratie plaats van het eeuwenoude stadhuis van Alkmaar. Vanaf de start van de werkzaamheden heeft een bouw historisch adviesbureau alles onderzocht wat tevoorschijn kwam aan oude bouwfragmenten c.a. Tevens heeft een omvangrijk archiefonderzoek plaatsgevonden, zijn er dendrochronologische onderzoeken verricht en archeologische verken ningen in de binnentuin van het stadhuis. Het is tenminste opvallend te noemen dat over een dergelijk belangrijk historisch monument als het laatgotische stadhuis van Alkmaar nooit een doorwrochte studie is verschenen. Dit boek beoogt daarin te voorzien, en bevat veel nieuwe gegevens en goed gefundeerde inzichten. Ook het oudere stadhuis uit het begin van de 15 eeuw kon worden gereconstrueerd. Het boek geeft een levendige beschrijving van het gebruik van het stadhuis door de eeuwen heen. Het boek telt 194 pagina's, met ca. 250 afbeeldingen in kleur en zwart/wit. ISBN 90-73131-04-9. De prijs is 19, voor de leden van de Historische Vereniging Alkmaar 14. Het boek is verkrijgbaar bij: het Stedelijk Museum Alkmaar en het Regionaal

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2004 | | pagina 16