Vereni^m^snieuws W r. 1 Van de voorzitter iiii li HISTORISCHE VERENIGING ALKMAAR Tijdens de najaarsvergadering, 17 november ji, werd voor het vijfde jaar de Puienprijs uitgereikt. Hoewel het primair om de pui gaat is de samen hang met de totale gevel en de harmonie met het straatbeeld van groot belang. De prijs kent twee categorie├źn: hedendaags en historisch. De hedendaagse prijs ging dit jaar naar de winkel van 'Six Shop' aan de Langestraat 17. Six Shop kreeg de prijs mede vanwege het ingetogen karakter van de gevel en de eenvoud van de reclame voering. Een voorbeeld hoe ingetogen reclame toch opvallend kan zijn. Hierbij spreekt ondergetekende de wens uit dat dit voorbeeld grote navolging in de binnenstad zal krijgen. De historische prijs werd gewonnen door de 'Advocatengroep Oudegracht' aan de Oudegracht 90. De jury heeft er speciaal veel waardering voor dat royaal aandacht is besteed aan de achtergevels die aan de openbare ruimte grenzen, zoals hier aan het 'Melco' parkeerterrein. De detaillering van de nieuwe aanbouw met speklagen, fraai metselwerk, gootlijsten en houten balustrade sluit uitstekend aan op het bestaande pand. De commissie, tevens jury van de Puienprijs, bestond uit een (per jaar wisselend) architect, een beeldend kunstenaar, een vertegenwoordiger van de dienst monumentenzorg, City Management, de WBA en twee bestuursleden van de Historische Vereniging Alkmaar. Mede namens het bestuur wil ik hierbij de juryleden die de afgelopen vijf jaar deel hebben uitgemaakt van de Puienprijs-commissie hartelijk danken voor hun inzet en vakbekwaamheid, op bouwende opmerkingen en daadwerkelijke onder steuning. De jury van de Puienprijs en het bestuur gaan zich binnenkort beramen hoe na vijfjaar verder met de Puienprijs. Van de voormalig secretaris Jan Beijer, die nog trouw de ledenadministratie beheert, vernam het bestuut dat diverse leden meer dan 50 jaar lid van de vereniging zijn. Het bestuur zal daar de komende tijd aandacht aan besteden. De redactie van het tijdschrift Oud Alkmaar heeft zich wederom veel moeite getroost u een interes sante uitgave te kunnen presenteren, waarvoor onze dank. Graag wijs ik u op de komende lezingen en overige activiteiten genoemd in de agenda van dit verenigingsnieuws. De feestelijke viering van 750 jaar stadsrechten is met een keur aan evenementen niet onopgemerkt voorbij gegaan. Het bestuur van de Historische Vereniging hecht et dan ook zeer veel belang aan het college van B&W van Alkmaar alle lof toe te zwaaien voor een geslaagd en gedenkwaardig jaar. Mede namens de bestuursleden wens ik u een voorspoedig en vooral gezond 2005 toe. Harold D.E. Bos, voorzitter

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2004 | | pagina 15