Rond 1950 stond er al eens een auto in de St. Laurens- kerk! De Graham woonde met een patiënt een huwelijk bij. Foto: collectie P.H. Pouwels contract. 4 Ook de tekst van dit contract is bewaard gebleven in het bedrijfsarchief van Pouwels. Het ging in op 1 april 192b. 5 Maats, J., 'Eerste hulp bij ongelukken te Alkmaar', Het Reddmgwezen, 11 (maart 1922) nr. 123, 589-591. 6 Jaarverslagen GG&GD Alkmaar. Regionaal Archief Alkmaar, Archief secretarie gemeente Alkmaar, 1920-1944, dossier 1.842.198. 7 Alkmaarsche Courant12 maart 1938. Nash werd verkocht en de Graham ging naar Friesland, vermoedelijk naar een ambulance- bedrijf En zo eindigde de rol van autobedrijf Pouwels bij het ziekenvervoer in Alkmaar. Ook garage Met hield er in dezelfde tijd mee op. De vlag werd overgenomen door taxibedrijf Koopman (KOTAX). Noten 1 Waldeck, K.J.J. en Th. Gras, Van ziekenkoets tot ziekenwagen. Ambulances in beeld 1906- 1945 (Zaltbommel, 2000) foto 22a en 22b. 2 Martijn, M., 'Van een pracht-carrosserie', De Auto 14 (1917) nr. 47,1323-1325. 3 Het contract was van 1 mei 1924. Een afschrift van 22 september 1925 is aanwezig in het bedrijfsarchief van Pouwels. Dit afschrift werd gemaakt ten behoeve van het overnemen van het Dit artikel verscheen eerder in Conam Bulletin (blad van de Contactgroep Automobiel- en MotorrijwielhiitorieJ 11 [zoo 1) nr. 4, blz. 11-16. 12

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2004 | | pagina 14