ZIEKEN VERVOER KENNEMER. AU TOGA RAGE handkracht: de zieken en gewonden werden op een handkar gelegd waarover een huif gespannen werd. Iemand van Pouwels en een zuster of non liepen dan mee. Over de bijdrage van Pouwels aan de illegaliteit is weinig bekend. Pouwels praatte er niet veel over met zijn kinderen. Zoon P.H. Pouwels weet dat er wel eens verzetslieden en onderduikers vervoerd werden. Soms werden ze met een spuitje onder zeil gebracht zodat het niet moeilijk voor ze was om hun rol als zieke overtuigend te spelen. Toen het voedsel schaars begon te worden, maakte Pouwels van ritten naar het platteland gebruik om op de terugweg allerlei voedsel mee te nemen. Dat was goed ruilmateriaal in de stad. In alle hoeken van de ziekenwagen werd dan bijvoorbeeld tarwe gestopt. Ook werd wel benzine van de Duitsers gestolen: zij hadden hun wagenpark vlakbij Pouwels ondergebracht en beschikten daar ook over een voorraad benzine. Dat was wel gevaarlijk want deze benzine was rood gekleurd om ze herkenbaar te maken. Werd je ermee betrapt, dan riskeerde je zware straffen. Pouwels stopt ermee Na de oorlog kocht Pouwels in 1546/1947 een Nash hulpziekenwagen als vervanger voor de Ford. Daarnaast bleven de Reo en de Graham in dienst, die weer geschikt waren gemaakt voor benzine. Beide waren echter al aardig op leeftijd en begin jaren vijftig waren ze echt aan vervanging toe. Daar kwam bij dat het ziekenvervoer een groot beslag legde op de dagelijkse gang van zaken. De in die tijd lucratievere bezigheden, zoals de verkoop van auto's en reparaties, moesten ervoor worden onderbroken. Pouwels had al het FIAT-dealerschap en begon net met DKW. Daar stond tegenover dat de opbrengsten van het ziekenvervoer matig waren: men kreeg van de ziekenfondsen een vrij laag bedrag per rit en moest dan ook nog achter de 2,50 eigen bijdrage aan. Dat was vaak een hele toer en dikwijls stond de inspanning niet in verhouding tot de opbrengst. Zoon Pouwels stelde zijn vader dan ook voor om de ziekenwagen op te geven en zich te concentreren op de autohandel en garage. In 1952 hakte J.C. Pouwels de knoop door hoewel hij het moeilijk vond omdat hij er zelf zo'n plezier in had. De bejaarde ziekenwagens gingen de deur uit. De Reo bleef in Alkmaar en kwam terecht bij groenteboer Pool die hem ombouwde tot een pickup-truck. De Reclame voor ziekenvervoer van de Kennemer Autogarage. Collectie P.H. Pouwels f 7 7 B AJ d J'c- PCiüwe"ls* al,ka/I-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2004 | | pagina 13