De voormalige woning van de familie De Sonnaville aan de noordzijde van de Langestraat, ca. 1921. Toen de foto werd genomen was de woning al omgebouwd tot manufacturenwinkel 'J. Spruyt Firma M. Leijers'. In 1926 verrees op deze plaats het latere warenhuis Kofa Spruyt. Foto: Hans Koolwijk, 1877-1977.100 jaar Spruyt, eeuwigjong. De .geschiedenis van een eeuw zaken doen Nadat dit alles achter de rug was keerde De Sonnaville in 1802 terug naar Alkmaar, blijk baar met de wens daar zijn verdere leven te blijven. Om dit te illustreren willen we een passage aanhalen uit zijn brief van 1 oktober 1797 aan de stadsbestuurders van Alkmaar, geschreven tijdens zijn verblijfin den Haag: 'allen, die mij van nabij kennen (weten) hoe mij zulks (het lidmaatschap van de Nationale Vergadering) trof en hoe liever ik in mijn burgerkring, en vorige betrekking (als stadsarts) verbleeven was, daar 't ieder bekend is deeze mijne post (in Den Haag) met groote opofferingen hebbe moeten aanvaarden, maar, na welke ik na mijne haardsteede denke weder te keeren en mijne vorige betrekkinge wederom te hervatten'.5 Een van zijn eerste daden was de aankoop van een dubbel woonhuis met erf aan de noordzijde van de Langestraat, doorlopend tot aan de Nieuwesloot. Later was de firma Kofa Spruyt op deze plek gevestigd. Tevens nam hij zijn 4

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2003 | | pagina 6