ideringen, ïrgers, die Petrus de m tot hun I gekomen bij slecht it hij was :st komen landelijk benoemd, lederlands rder heeft '98 was hij tituerende Dat houdt het gehele het lands- Op 23 april 1798 kwam het 'Ontwerp van Staatsregeling voor het Bataafse Volk' tot stand, waarvan voor ons doel vooral art. 62 van belang is, want voor het eerst in onze geschiedenis werd daarin de zorg voor de gezondheid van alle ingezetenen in 'heilzame wetten' vastgelegd. Een jaar later, in 1799, werd dit art. 62 nader gepreciseerd in het concept van een 'Geneeskundige Staatsregeling' en we mogen aannemen dat De Sonnaville zich als arts daar zeer bij betrokken heeft gevoeld. In het kader van deze regeling werden Departementale Commissies van Geneeskundig Onderzoek en Toe- voorzicht ingesteld, waaraan het toezicht op de uitoefening van de geneeskunde werd opgedragen. Voor de niet-universitair geschoolde medische beroepbeoefenaren, zoals chirurgijns, apothekers en vroedvrouwen, werd een programma van eisen opgesteld en de Departementale Commissies kregen de taak de vereiste kennis te toetsen en de daarbij behorende diploma's uit te reiken. Een logische consequentie van deze nieuwe maatregelen was 'een wel ingericht Genees-, Heel-, Verlos- en Artsenijmengkundig onderwijs'. Dat werd bij besluit van 7 november 1800 ingericht, waarbij tevens maatregelen werden getroffen tegen het onbevoegd uitoefenen van de geneeskunst. Alkmaar viel onder de in Haarlem gevestigde Departementale Commissie en De Sonnaville zou zich voor de rest van zijn leven indringend met het toezicht op de uitoefening van de geneeskunde in Alkmaar en omgeving bezig houden. Op 14 oktober i8ot verscheen een proclamatie, waarin het Bataafse volk ervan in kennis werd gesteld dat het 'Ontwerp van Staatsregeling' uit 1798 definitief tot wet was verheven. De Langestraat ca. 1784 met stadhuis en Grote Kerk. Litho naar tekening van J. Bulthuis. De prent geeft een beeld van de Langestraat zoals De Sonnaville die gekend moet hebben. Zijn woning stond aan de noordzijde (op de prent rechts) van de straat, op de prent helaas niet afgebeeld. Collectie Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2003 | | pagina 5