op 8 juni feestelijk werd gevierd. In 1796 werd de stad verdeeld in 16 grondvergaderingen, te vergelijken met buurten, samengesteld uit ongeveer 500 stemgerechtigde burgers, die daaruit hun vertegenwoordiger in het te vormen gemeentebestuur kozen. Petrus de Sonnaville was een van hen en bovendien verkozen de buurtafgevaardigden hem tot hun voorzitter. Onder zijn leiding werd het reglement voor de op deze wijze tot stand gekomen gemeenteraad opgesteld en goedgekeurd. Nadat op zijn initiatief enkele maatregelen ter voorkoming van ongelukken bij slecht weer waren genomen, berichtte hij op 21 maart 1797 de gemeenteraad, dat hij was benoemd tot lid van het Provinciaal Bestuur en nog diezelfde dag de eed moest komen afleggen. Reeds een halfjaar later bleken zijn bestuurlijke kwaliteiten ook op landelijk niveau te zijn erkend en werd hij tot lid van de Nationale Vergadering benoemd, waardoor zijn verblijf naar Den Haag werd verlegd.4 Petrus de Sonnaville en diens echtgenote Johanna de Leeuw. Olieverfportretten door Adrianus de Visser. Stedelijk Museum Alkmaar 'Heilzame wetten De jaren tussen 1797 en 1801 waren cruciaal voor de totstandkoming van het Nederlands staatsbestel, zoals dat in wezen nog steeds functioneert. Als enige Alkmaarder heeft Petrus de Sonnaville daar een belangrijke rol bij gespeeld: in de jaren 1797-1798 was hij namelijk lid van de Tweede Nationale Vergadering; in 1798 lid van de Constituerende Vergadering en van 1798 tot 1801 lid van het Vertegenwoordigend Lichaam. Dat houdt in dat hij een van de mensen is geweest waaraan we de invoering van een voor het gehele land geldende grondwet te danken hebben. Deze heeft de volksinvloed op het lands bestuur mogelijk gemaakt en er vorm aan gegeven. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2003 | | pagina 4