Oud Alkmaar Inhoudsopgave Jaargang 27, nummer 2 - 2003 1 P. Smit Dr. Petrus de Sonnaville (1765-1837): eert onterecht vergeten Alkmaarder 13 Arie Ligthart Een Alkmaars staand horloge uit de 18de eeuw 18 Joop D. Kila Beeld en letterreclame in Alkmaar? Oud Alkmaar is een uitgave van de Historische Vereniging Alkmaar. Het tijdschrift verschijnt drie keer per jaar. Redactie Marlies ten Berge, Joop D. Kila, Harry de Raad. Redactieadres Kopij voor Oud Alkmaar en te bespreken publicaties zenden aan: Redactie Oud Alkmaar, p/a Regionaal Archief Alkmaar, Postbus 9232,1800 GE Alkmaar. Richtlijnen voor kopij zijn bij de redactie te verkrijgen. Abonnementen Leden van de Historische Vereniging Alkmaar krijgen het tijdschrift gratis toegezonden. De prijs van losse nummers bedraagt 4,50. Opgave van abonnementen, bestellingen van losse nummers en adreswijzigingen te richten aan: Historische Vereniging Alkmaar, Oudegracht 245,1811 CG Alkmaar. Abonnementen gaan in met het eerste nummer van de lopende jaargang. Reeds verschenen nummers worden toegezonden. Opzeggingen dienen schriftelijk te worden doorgegeven, voor 1 januari. Druk Drukkerij Ter Burg b.v., Alkmaar. Historische Vereniging Alkmaar. ISSN 0927 - 3344. Omslag Voor: Wijzerplaat van een i8de-eeuwse klok, vervaardigd door Pieter Wijdenes te Alkmaar Achter: Runderkoppen op de gevel van een voormalige slagerij in de Hekelstraat

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2003 | | pagina 2