HfittÈMHI Afb. 5. Glas-in-loodraam op het Luttik Oudorp van de voormalige chemicaliën- handel Jan de Vries. Foto: Joop Sik Om daar in Dordrecht de publieke aandacht op te vestigen heeft de VIAZ (Vereniging Industriële Archeologie Zuid-Holland Zuid) tijdens de Open Monumentendagen 2002 (Dordt Monumenteel) een wandelroute langs 35 reclames uitgebracht. Het ideaal van de VIAZ is alle bestaande beeld-en Ietterreclames zodanig te documenteren, dat naast een beschrijving met oude foto's de veelal verdwenen ondernemingsactivi teiten weer tot leven worden geroepen. Dit lezende kwam bij mij de gedachte op: Zou dit ook iets voor Alkmaar zijn? Via de gedigitaliseerde beeldbank van het Regio naal Archief Alkmaar kreeg ik zomaar een tiental prenten, tekeningen en foto's op mijn scherm, die een beeld geven van de vele reclameboodschappen, die in het niet eens zo verte verleden onze stad sierden of moet ik zeggen ontsierden. Aanvankelijk had ik de indruk dat de oude reclame in Alkmaar grondiger geruimd was dan in andere steden, maar wandelend door de stad vond ik er nog een aantal. De 'hof- fotograaf van onze vereniging Joop Sik was bereid ze te fotograferen en vond er zelf ook nog een aantal bij. Een aantal voorbeelden Afb. 6. Tegeltableau met runderkop in een gevel aan het Fnidsen, herinnerend aan de voormalige slagerij Botman. Foto: Joop Sik 21

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2003 | | pagina 27