Agenda zaterdag 13 september 2003 Open monumentendag. Fietsroute langs boer derijen in voorbereiding. zondag 5 oktober 2003 'Adriaan Anthonis-wandeling'. Wandeling rondom het 'Alckmaer' van t573. Vertrek 13.30 uur vanaf de Molen van Piet. dinsdag 13 januari 2004 'Leeslust baart kunde'. C.W. Bruinvis-huislezing over 210 jaar leesgezelschap in Alkmaar door mr. H.C. Dubbeldam. De huislezingen worden gehouden in ons gebouw C.W. Bruinvis, Oudegracht 245. Aanvang 20.00 uur. Telefonisch aanmelden verplicht op nummer 072-5121878. dinsdag 14 oktober 2003 'Twee Oude Alkmaarse Ambachten'. C.W. Bruinvis- huislezing met videofilms over de zoutketen en de touwslagerijen en lijnbanen in Alkmaar door de heer W.K.H. Mertens. dinsdag 11 november 2003 'Dirk Oudes (1895 - 1969). Hij verdiende zijn brood als horlogemaker en maakte zijn schilderkunst uit liefhebberij'. C.W. Bruinvis-huislezing door Rob Smolders, publicist en tot voor kort directeur van museum De Wieger in Deurne. Regelmatig wordt de vereniging benaderd voor oude nummers van ons tijdschrift. Wij willen deze leden gaarne van dienst zijn, maar onze voorraad raakt uitgeput. Zijn er leden, die van oude nummers af willen, wij halen die gaarne bij u op. Een telefoontje naar 072-5153857 b.g.g. 072-5116155 is voldoende. Bij voorbaat onze dank. dinsdag 18 november 2003 Uitreiken van de 'Puienprijs 2003' met een daarbij behorende lezing door Noud de Vreeze, directeur Welstandszorg Noord Holland, in de sociëteit voor ouderen aan het Varnebroek. Aanvang: 20.00 uur. dinsdag 9 december 2003 'de SJOAH dichtbij', verhalen van nabestaanden over de jodenvervolging in Alkmaar tijdens de Tweede Wereldoorlog'. C.W. Bruinvis-huislezing door Joop Kila, schrijver van het boek Kaddiesj voor Joods Alkmaar.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2003 | | pagina 18