Genealogisch-historische dag slaan op de binnenstad en de karakteristieke wijken daaromheen. Sinds maart zijn wij actief in de begeleidingsgroep Schelphoek. Door vertrek van de bedrijven NMA en Eriks komt ca 80% van dit voormalige binnenstadsdeel voor herontwikkeling ter beschikking. De gemeente heeft daar samen met de projectontwikkelaars die de grond van NMA en Eriks in handen hebben een stedenbouwkundig plan laten maken. De Historische Vereniging en ook de meeste andere belanghebbende groepen zijn ontevreden over de gepresenteerde plannen. Vanuit onze vereniging dringen wij met name aan op het handhaven en versterken van de Groene Singelstructuur, terwijl het conceptplan een Singel met inhammen, gebouwen en stenen kades laat zien. Onze vereniging en de meeste bewonersgroepen zien dit extra water liever terug in de vorm van water in de Schelphoek en Zandersbuurt, grachten die in 1954 gedempt zijn. Ook zouden wij graag de karakteristieke ingang van dit binnenstadsdeel met het witte pand bij de Boombrug gehandhaafd zien. Dit gemeentelijke monument in voorbereiding is helaas in slechte bouwkundige staat. De begeleidingsgroep zal in augustus haar eind advies aanbieden aan het college van B&W. Wij komen hier in het volgende nummer van het tijdschrift op terug. Henk de Visser Op zaterdag 5 juni 2004 zal in het kader van de festiviteiten van 750-jaar Stad Alkmaar, in de binnen stad van Alkmaar in theater De Vest een genea logisch-historische dag worden gehouden. Deze dag wordt georganiseerd door de afdeling Hollands Noorderkwartier van de Nederlandse Genealogische Vereniging. De dag zal in het teken staan van: '750 jaar handel en nijverheid in en om de stad Alkmaar'. Personen die belangstelling hebben voor geschie denis, familieonderzoek, namen, streekhistorie, boeken, platen, prenten, interessante lezingen of genealogische computerprogramma's kunnen zich op dit evenement verheugen. In de foyers is een grote historische markt een bezoek meer dan waard. Behalve een bezoek aan de historische markt en lezingen in theater De Vest kunnen de deel nemers onder andere ook het Stedelijk Museum bezoeken of deelnemen aan een stadswandeling onder leiding van een gids van de Historische Vereniging Alkmaar met daarbij een bezoek aan het Archeologisch Centrum aan de Oudegracht. De dag wordt afgesloten met een feestelijke ontvangst door de burgemeester van Alkmaar, mw. drs. M. van Rossen, in het stadhuis aan de Lange- straat. De dag duurt van 10 tot 17 uur. De toegangsprijs is 7,50. Verdere informatie kan opgevraagd worden bij: Secretariaat Genealogische Dag 2004, p/a Wipmolen 10,1823 GB Alkmaar. Tel.: 072-5154716 of e-mail: genealogischedag2004@planet.nl

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2003 | | pagina 17