BedanJye Van de werkgroep Welstand Af en toe heb ik de behoefte om op afstand naar gedane zaken te kijken. Tot welk resultaat hebben inspanningen geleid? Met gemengde gevoelens vraag ik me af of het nu wat opschiet. Dankzij hard werken van leden en bestuur heeft onze vereniging een duidelijke plaats in de Alk- maarse samenleving gekregen. Maar het resultaat kan nog altijd beter worden. Blijft dus uw steentje bijdragen. Ik zal dat ook, voorzover mogelijk, blijven doen. Trouwens dat is een erelid toch minstens verplicht. Voor het verlenen van dit erelidmaatschap en de prettige samenwerking dank ik u van harte! Ma^da van Amsterdam-Coelingh Ook in het afgelopen kwartaal kwam de werkgroep weer tweemaal per maand bijeen om de bouw- aanvragen bij de gemeente Alkmaar in de binnen stad en omliggende wijken te beoordelen en van advies te voorzien. In het vorige nummer hebben wij onze bezwaren toegelicht tegen de plannen voor nieuwbouw op de hoek van de Voordam/Zijdam. Tijdens de Raadscommissievergadering heeft onze vereniging haar bezwaar toegelicht. Mede door een brede oppositie tegen de plannen op grond van afwijkingen ten opzichte van het Beeldkwaliteit plan waren de politieke partijen unaniem van mening dat juist op deze plaats het beeldkwaliteit plan gevolgd zou moeten worden. De wethouder heeft daarop het plan teruggetrokken. Op 20 juni vond een zeer bijzondere welstands vergadering plaats. Deze werd in het kader van de manisfestatie 'Aardbeispinazie' in de open lucht gehouden. In het kader van deze tiendaagse kunst manifestatie is op initiatief en naar ontwerp van de Alkmaarse architecte Jacqueline van Latum (die ook lid van onze werkgroep is) in samenwerking met leerlingen van de scholengemeenschap Willem Blaeu een fraaie reusachtige vergadertafel en stoelen op het Kerkplein gerealiseerd. Tegen het historische decor van de Grote Kerk werden diverse vergade ringen, zoals een vergadering van B&W en een rechtszitting in het openbaar gehouden. Onze vereniging had op vrijdagmiddag 20 juni de Alkmaarse Welstands- en Monumenten-commissie voor een vergadering op deze locatie uitgenodigd. In deze vergadering, die overigens in het Stads kantoor altijd openbaar is, werden ditmaal de plannen gezamenlijk behandeld. Zoals gebruikelijk waren er in de afgelopen periode weer veel winkelpuien waarvoor een bouw vergunning werd aangevraagd. Vaak is de relatie met de rest van de gevel al eerder verdwenen en komt er een nieuwe pui omdat de oude 'marketingtechnisch' niet meer voldoet aan de huisstijl of omdat het pand van gebruiker wisselt. Wij beoordelen dan onder meer of de situatie ten opzichte van de vorige verbeterd is of in ieder geval niet is verslechterd. Ook letten we er op of de reclame niet te overdadig is. Verbeteringen van puien zijn onder andere de plannen voor de panden Langestraat-hoek Pastoor- steeg en Langestraat-hoek Achterstraat. Zeer recent is ook een plan voor een nieuwe pui voor Koorstaat 54 gepresenteerd. Wij vinden het een gemiste kans dat dit prachtige Jugendstil-pand geen pui in de stijl van de gevel terugkrijgt, temeer omdat de oude pui (van apotheek Kruizinga) al geheel verdwenen was. Wij waren er verheugd over dat de aantasting van het hoofdgebouw van het MCA, de voormalige Cadettenschool, met een noodzakelijke brandtrap na drie varianten toch tot een van de openbare weg onzichtbare oplossing kon leiden. Naast de reguliere bouwaanvragen nemen wij desgevraagd ook zitting in begeleidingscommissies voor nieuwe ruimtelijke plannen als deze plannen

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2003 | | pagina 16