Vercnigingsnieuws Van de voorzitter Nieuws van de jaarvergadering 2003 In het kader van het jaar van de boerderij 2003 heeft het bestuur van de historische vereniging het plan opgevat een unieke publicatie uit te geven. Het betreft een serie van ca. 40 tekeningen van boer derijen in Koedijk De tekeningen zijn omstreeks het midden van de vorige eeuw gemaakt door Gerrit Kooyman. Hij was naast huisschilder ook amateur tekenaar en heeft de gehele bebouwing van het toen nog zelfstandige dorp Koedijk vanaf de overzijde van het Noord-Hollands kanaal in ca. 300 tekeningen vastgelegd. Speciaal voor het jaar van de boerderij zijn alle boerderijen gebundeld. Per pagina wordt een boerderij afgebeeld met korte beschrijving. De heer D. van de Wielen heeft de tekeningen belange loos beschikbaar gesteld voor deze bijzondere uitgave. Het boekje verschijnt in een eenmalige beperkte oplage. Leden van de historische vereniging krijgen in de maand december het boekje gratis aangeboden. Harold D.E. Bos Een belangrijk besluit van deze vergadering betrof de contributieverhoging. Het bestuur heeft het plan voor differentiatie van het bedrag voor buiten leden en leden uit Alkmaar, zoals vermeld was in de uitnodiging ingetrokken. Unaniem is men akkoord gegaan met de verhoging tot 17 met ingang van 2004. Het bestuursvoorstel ten aanzien van de bestuurs verkiezing werd zonder schriftelijke stemming goedgekeurd. Benoemd werd Harold Bos als voor zitter en mw. Guus Breebaart als bestuurslid. Op voorstel van Rob Ballot, namens een groot aantal leden, werd de aftredende voorzitter Magda van Amsterdam-Coelingh benoemd tot erelid van de vereniging. De Oud Alkmaar-prijs werd toegekend aan het Medisch Centrum Alkmaar vanwege de aandacht voor de historie van de gezondheidszorg in Alkmaar en de restauratie van de gevel van de Cadetten school.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2003 | | pagina 15