f f C JMt/Jcard d&ze. /,A,/U 'f> ieït;e J?aa£f &rgi/zcü/tJt x m 2 iJl S/ïmtyA.- ÜUe&UiUtci ut e :t r/cI vmsrt</(eg ume/D éinntn •s aan -uc '.ycAtuiy isftimittL/c //iu/ri/1 Jfmmem/ JcAsn/ V. ///Ar. )e/zm' I 2 1 /f/ "77Z tftz$ha/Jtn fi/Z/fcxe Jjf I r vatutr/ts,: iJhmwtrtz/iPtn Sztet {jendifjL Lr/wd/fra rinaca/supu. .J/ua. duvelt •Jsaj, Jjmjza' tdnar/é y ifexjJjcAeUch itde. h ó^'rfccujp- 1- eJ/jrz/u f// wetman JbeltzjzfZltt'ódfo:ii ^ziji/zazwzuttJi, rJ\ ftaat/e/^ éi-zq.u Oi/afc/Zu/Ji UrAagerfa/ijv i. 2 I 2 I 2 2 2 4 2 1 taak, waarbij vooral de kostenbeheersing van de verstrekte medicijnen hem veel hoofdbrekens heeft gekost. Klachten over zijn functioneren als stadsarts werden nergens gevonden, integendeel, alles wijst erop dat hij dag en nacht voor zijn patiënten klaar stond. We willen hier enkele bijzondere activiteiten van hem in deze functie vermelden. Kinderpokken, cholera en hondsdolheid Als een van zijn belangrijkste plichten beschouwde De Sonnaville de bestrijding van de kinderpokken door middel van vaccinatie. De ziekte eiste toentertijd veel slachtoffers, 1 /fae//fftp&Ajffzende S 4 j c /jj/i3i/\ «sa- ar 53 4. I <3 I i 1 i v I c Jaiïagm h 3 4 1 I I 1 10

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2003 | | pagina 12