lijst de» heel- verloskundige werktuigen heelkunde. v v; /jf Lijst van 'werktuigen' en 'hulpmiddelen' waarover de plattelands heel- en vroedmeesters begin 19de eeuw dienden te beschikken. De lijst is ingebonden in het al eerder genoemde boekje dat in bezit was van De Sonnaville. Collectie Regionaal Archief cm andere HULPMIDDELEN, welke de PLATTE-LANDS HEEL- en VROEDMEESTERS, overeenkomstig Art. Ia Va„ de Instructie voor de Heelmeesters ten Platten Lande, en Art. 9 van de nstructic voor de Vroedmeesters, verpligt zijn, altijd in goede oide en scliouwliaar voorhanden te hebben: opgemaakt door de PROVINCIALE COMMISSIE n» GENEESKUNDIG ONDERZOEK rv 1EVOORZ1GT m noord-holland, residerende te „aahle*. Een Koker met goede Lancetten welke de proef kunnen doorstaan. Een Koker met Zak-Instrumenten, welke behoort voorzien te zijn van cene goede Schaar, Sonde, Bistourie, Stilet en Apostomatie- Lancet. Onderscheiden Mans - Catheters van verschillende grootte, en een Vrouwe dito. Een Spons-Balein. Een Tourniquet. Eciu'ge Onderschep-Naalden. Ecne Tabaks-Klistecr-Spuit. Spalken voor Fracturen, in grootte en dikte onderscheiden. Eene gewone Klisteer-Spuiten een paar kleine Injectie-Spuitjes. Eene goede hoeveelheid Plukselen Agaricus. VERLOSKUNDE. Een Forceps, mgerigt naar verkiezing van den Vroedmeester. De Schaar van Smellie. Een scherpe en een stompe Haak. Een Vrouwe Catlieter. Eene gewone Klisteer-Spuit. Eene Injectie-Spuit voor den Uterus, en Eene kleine Apotheek, bevattende het Aq. Cinnamomi, de Spir. Sal. Ammou. c calc. viv. de Liq. Stipticus of Solutio Muriatis Ferr. compos. Namens de Commissie bovengenoemd of Ammon. liquida, en het Land. liq. Sydenh. of de Vin. Opii aro matic. Secretaris. 8

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2003 | | pagina 10