gymnastiekverenigingen, De Halter en Turnlust. Er werd namelijk een gymnastiek- uitvoering in revuestijl opgevoerd, waardoor volgens de mening van sommigen het turnen slechts een ondergeschikte rol speelde en verworden was tot vermaak. De revue werd geregisseerd door Nico Splinter hetgeen een pseudoniem was van N. J. Speur, later bekend van onder andere de afdeling Jeugdzaken op het Stadhuis. Een belangrijk item in deze revue was de geboorte van de 30.000ste inwoner van Alkmaar, in het voorjaar van 1934. Deze revue-uitvoering viel zeer bij het publiek in de smaak, wat er al spoedig toe leidde dat de eerst kritische zusterverenigingen zich eveneens in deze vorm gingen presenteren. Vermeldenswaard is het menu van het diner dat aan de bestuursleden en de leden van de feestcommissie werd aangeboden. Geopend werd met een aftreksel van knotsen, gevolgd door een slingerbal. Kalfsringen met gymnastiekschoenen en gras vormden het hoofdgerecht, waarna discus met marasquinsaus en handballen met stokken het diner besloten. Wat er werkelijk gegeten is zal wel een raadsel blijven. Op 20 november 1934 lezen we in de pers dat voorzitter G. Waalewijn 'verblijdend' was, dat Kracht en Vlugheid zich weer geschaard had onder de vanen van het Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Verbond, zij het met een proefjaar. Wat de reden was dat de vereniging uit de gelederen van de KNGV was gestoten of getreden, is niet meer te achterhalen. Bij dejaarlijkse wedstrijden van de Turnkring Alkmaar en Omstreken in de Korenbeurs aan het Luttik Oudorp dong ook Kracht en Vlugheid mee naar de prijzen. Het bestuur van Kracht en Vlugheid in 1934. Zittend: v.l.n.t. mej. M. v.d. Pol, G. Kusters, secretaris, mej. M. ter Hotst, penningmeester, G. Waalewijn, voorzitter, P.J. v.d. List. Staande: v.l.n.r. S. v.d. Veer, W. v.d. Pol, H. Teerink, C. Luiten. Collectie Regionaal Archief

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2003 | | pagina 9