\m 195*1 1 HEDDLNKlNó 60 JARI6DE5W PPOORAmA JUDlLE.UMJnV0C.RIN6 OP 17 NOV. Eh GROTt fttSTAiVOND 0P24N0V.*,. OPVOERING \AN DLRLVOL „N1E.TT0D&EN? OP bil DE uotom Mi AFLOOP PRYb 9 De omslag van het feestprogramma in 1934 ter gelegenheid van het do-jarig bestaan van de turnvereniging. Collectie Regionaal Archief O CUV* 6

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2003 | | pagina 8