Leden van Kracht en Vlugheid tonen hun kunnen bij een bezoek van Koningin Wilhelmina aan Alkmaar, 1920. Collectie Regionaal Archief versierde boten en opgeluisterd door muziek en vuurwerk verzorgde het jubilerende Kracht en Vlugheid op een dekschuit een aantal gymnastische tableaus: 'Ook de vlammende lijnen in de lucht beschreven door de brandende fakkels in plaats van knotsen maakten van de knotsoefening iets fantastisch', schreef de krant. Het dragen van, in zijn ogen, schandalig dunne tricots in plaats van de turnkleding en het feit dat het verkleden van de herenturners langer duurde dan in het programma was gepland, was aanleiding voor de vuurwerkfabrikant J. N. Schuurman uit Leeuwarden een ingezonden stuk te zenden naar de Alkmaarsche Courant. Deze 'onzedelijkheid' was zelfs aanleiding tot het stellen van vragen in de Gemeenteraad. Het boekje Alkmaar oude ansichten, deel 2 van N. J. Speur, geeft op foto nr. 100 de gewestelijke wedstrijden van Kracht en Vlugheid en Turnlust in 1917 in het Sportpark weer. Uit de tekst bij foto nr. 98 blijkt, dat een korfbalteam ook vanaf de oprichting deel uitmaakte van de turnclub. In 1919 is dit team echter opgeheven. Het korfbalveld bevond zich achter de woningen aan de Wilhelminalaan, zuidelijk van de Kadettenschool. Ook de schermsport is enige tijd onder de vlag van de vereniging beoefend. Op 11 september 1920 bracht koningin Wilhelmina per trein een bezoek aan Alkmaar. Op een van de foto's die van deze gebeurtenis zijn gemaakt is te zien, dat leden van Kracht en Vlugheid, gestoken in hun gymnastiekkleding en voorzien van hun banier, de intocht opluisterden, opgesteld bij een welkomstpoort aan de Stationsweg. Onder het 'Stadsnieuws' in de Alkmaarsche Courant van 6 september 1924 wordt melding gemaakt van het 50-jarig jubileum van Kracht en Vlugheid. Daar lezen we dat 'het 4

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2003 | | pagina 6