'ld p i) e r s R ij e 1z ti i) o. De Alkmaarsche Courant van 17 september 1899 maakte melding van het feit dat Kracht en Vlugheid de dag daarop haar 25-jarig bestaan zou herdenken met onderlinge wedstrijden, gevolgd door een huishoudelijk feest in de Harmonie. Geschreven werd dat de club was 'opgericht in een tijd, waarin nog niet iedereen besefte, dat de gymnastiek een noodzakelijke eisch is voor de volksontwikkeling'. Bij het feest in de Harmonie ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van Kracht en Vlugheid werd door de Alkmaarsche Courant van woensdag 21 september 2904 gememoreerd, dat de club gedurende haar bestaan menigmaal naar buiten was getreden 'op en waar jongemannenkrachten nodig waren'. De feestzaal was opgesierd met groen en bloemen door H. J. Teerink en Zonen. Drie generaties uit deze bloemistenfamilie zullen tot het einde van Kracht en Vlugheid bestuursfuncties vervullen. Volgens de verslaggever was het 'hoffelijk te vermelden en aangenaam te staren naar 3 dames die in gebonden stijl het verleden, het heden en de toekomst schetsten in waden van kant'. Op die woensdagavond werd ter afsluiting van de landbouwdagen, die toentertijd twee dagen duurden, aan de Kanaalkade een groot waterfeest gehouden. Naast een aantal Een baud biudt turners aller lauden, Eeu baud, dien uiemaud huuuer sclieudt Schoou uooit z' elkaar het, woord verpanden, 'tJs wis dat elk zijn pliehteu kent. anwaar ook turners komeu mogen. Zij weten waar hun 'U welkom" beidt, Door makkers wordt hun opgetogen, 't Geuot, der vriendschap gul bereid. Fier en ferm is hun gang, Op bevel of gezang; Friseh van zin, Hink in woord en daad, Zijn zij sterk, moedig zonder maat. I11 eendracht vinden zij hun keuze, lil broedermin hun hoogst geneugt ,/Fiiseh, flink, ferm, lier is hunne leuze, En 't turnen geeft hun immer vreugd. Zij willen hierdoor 't lichaam sterken Door geesteswerk vaak uitgeput Der spieren taaiheid, kracht bewerken, Zich zelf der maatschappij ten nut. Fier en ferm, enz. De 'Turners Rijenzang' zoals afgedrukt bij het reglement van 1896. Collectie Regionaal Archief

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2003 | | pagina 5