De Sint Laurens in de steigers: bouwen, beheren en restaureren van de Alkmaarse Grote Kerk. Red.: P. Bitter en Leo Noordegraaf! Hilversum: Verloren, 2002. 286 p. ISBN 90-6550-198-3. (Alkmaarse historische reeks 11). Smit, P.: Dr. Petrus de Sonnaville (1765-1837]: bestuurder, stadsarts van Alkmaar, dijkgraaf van de Schermeer. In: Holland, jrg. 33 (2001), nr. 4, p. 257-276. Snoeij, A.: De volksbibliotheek te Alkmaar (1807-1913], Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Scriptie Nederlands, Universiteit van Leiden, 2001. 54 p. Split-level in de polder: architectuur van een Alkmaarse woonwijk: Hergerhof60jaar 1941-2001. Red. K. Beentjes, met medewerking van C. Rogge e.a. Alkmaar: Wijkvereniging Bergerhof] 2001.15 p. Verhagen, R.: De Baartsipgel: foto's van en interviews met bewoners van de Baansipge! (Oud-Overdie, Alkmaar]: periode: 1995 - april 2002. Foto's R. Verhagen, interviews: L. Meijer en R. Verhagen. Alkmaar: Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland, 2002. 80 p. Uitgegeven n.a.v. de sloop van het oudste woningcomplex (1920] van Woonwaard. Vlugt, S. van der: Schijndood. Rotterdam: Lemniscaat, 2002.184 p. Jeugdboek dat zich gedeeltelijk afspeelt in het het i7de-eeuwse Alkmaar. ISBN 90-5637-404-4. Wetering, T.H.L. van de: De Cadettenschooleen militaire middelbare school in Nederland, 1893-1924. Doctoraalscriptie Geschiedenis, Universiteit van Leiden, 2002.110 p. Beschrijving van de eerste en enige militaire middelbare school in Nederland, gevestigd te Alkmaar.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2003 | | pagina 26