Fase, M.M.G. en J. Mooij: Het samenspel tussen het bankwezen in het Hollands Noorderkwartier en de Nederlandsche Bank 1865-1997. In: NEHA-jaarboek 65 (2002), p. 143-168. Beschrijving van de manier waarop het agentschap van de Nederlandsche Bank te Alkmaar functioneerde als onderdeel van het regionale bankwezen in een agrarische samenleving. E en feest in kleur: Mary Koekenbier. Red.: J.C.A. van der Lubbe. Alkmaar: Stichting Zilveren Jubileum Mary Koekenbier, 2001.144 p. ISBN 90-9014058-1. Uitgegeven bij de overzichtstentoonstelling in de Grote Kerk te Alkmaar. Hemelrijk, J.: Uit de dagboeken van een rector. Oud Zuilen: Stichting Memoriaal, 2002. 255 p. ISBN 90-806849-2-9. Een keuze uit de dagboeken die de rector van het Murmellius Gymnasium te Alkmaar bijhield in de jaren voor en na de Tweede Wereldoorlog. Janssen, H.L.: Een wachthoorn uit het kasteel de Nieuwbur# (gem. Alkmaar). In: Middeleeuwse toestanden: archeologie, geschiedenis en monumentenzorg. Amersfoort, 2002, p. 183-199. Meer dan een Mare: verhalen van bewoners van De Mare, De Horn en 't Rak. Red. M. Visser, M. Hessel en M. Roobeek. Alkmaar: Stichting Wijkraad De Mare, 2002.44 p. Verschenen t.g.v. Festival De Mare, 13,14 en 15 september 2002. Ostkamp, S., R. Roedema en R. van Wilgen: Gebruikt en,gebroken: vijf eeuwen bewoning op drie locaties in het oostelijk stadsdeel. Met bijdragen van P. Bitter e.a. Alkmaar: Gemeente Alkmaar, 2001. 248 p. ISBN 90-806077-3-8. (Rapporten over de Alkmaarse monumentenzorg en archeologie 10). Prins, M.: Van stadsregencen tot landjonkers: dejonkheren Van Foreest 1750-1920. In: Holland, jrg. 34 (2002), nr. 3, p. 182-199. Siersma, S.: Toonneel der steden: Alckmaer: Joan Blaeu, 1652. Hertaald door M. Joustra en M.C. Schenk, red: J. Cox. Alkmaar: Gemeente Alkmaar, 2002.32 p. Bewerking van de tekst die behoort bij de kaart van Alkmaar in: Toonneel der steden van de Vereenighde Nederlanden met hare beschrijvingen. Amsterdam: Joan Blaeu, 1652. Uitgegeven in het kader van de viering van 'Alkmaar 750 jaar stadsrechten' in 2004.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2003 | | pagina 25