Oud Alkmaar Inhoudsopgave Jaargang 27, nummer 1 - 2003 1 Ru Waalewijn De turnvereniging Kracht en Vlugheid 11 Anneke Engels-de Lange Mijn grootouders. Herinneringen aan het echtpaar Pieter de Lange 1860-1936 en Comelia H. TiglerWybrandi (1859-1941) 18 Bibliotheek Regionaal Archief Verschenen in 2002 Omslag Leden van de turnvereniging Kracht en Vlugheid, ca. 1891. Collectie Regionaal Archief Oud Alkmaar is een uitgave van de Historische Vereniging Alkmaar. Het tijdschrift verschijnt drie keer per jaar. Redactie Marlies ten Berge, Joop D. Kila, Harry de Raad. Redactieadres Kopij voor Oud Alkmaar en te bespreken publicaties zenden aan: Redactie Oud Alkmaar, p/a Regionaal Archief Alkmaar, Postbus 9232,1800 GE Alkmaar. Richtlijnen voor kopij zijn bij de redactie te verkrijgen. Abonnementen Leden van de Historische Vereniging Alkmaar krijgen het tijdschrift gratis toegezonden. Een afzonderlijk abonnement op het tijdschrift kost 11. De prijs van losse nummers bedraagt 4,50. Opgave van abonnementen, bestellingen van losse nummers en adreswijzigingen te richten aan: Historische Vereniging Alkmaar, Oudegracht 245,1811CG Alkmaar. Abonnementen gaan in met het eerste nummer van de lopende jaargang. Reeds verschenen nummers worden toegezonden. Opzeggingen dienen schriftelijk te worden doorgegeven, vóór 1 januari. Druk Drukkerij Ter Burg b.v., Alkmaar. Historische Vereniging Alkmaar. ISSN 0927 - 3344.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2003 | | pagina 2