Mijn grootouders Herinneringen aan het echtpaar Pieter de Lange (1860-1936] en Cornelia H. Tigler Wybrandi (1859-1941] Jonker, \anslui- bezocht oor het ld. duseum en en de ris. ir bij de daarna Vis met Auseum route en Museum teur van um met aan om boerde- Anneke Engels-de Lan^e Vorig jaar is het boek Van Goeden Huize. Elite in en rondom Alkmaar in de negentiende eeuw verschenen. Daarin stond ook een artikel van mevr. E. Polman Tuin over de familie De Lange. Een van de illustraties erbij toont het gezin De Lange. Het meisje in het fraaie matrozenpakje ben ik, Anneke, 7 jaar oud, dochter van Pietet Willem en het oudste kleinkind van Cornelia de Lange-Tigler Wybrandi. Deze foto is genomen in de tuin, vlak naast het plaatsje achter het huis, waarschijnlijk ter gelegenheid van oma's verjaardag. Bijzonder is dat oom Klaas er bij zit, hij moet dus met verlof uit Indië zijn geweest. Naar aanleiding van dit artikel heb ik wat eigen herinneringen opgeschreven. Het echtpaar Pieter de Lange en Cornelia Tigler Wybrandi met kinderen en kleinkinderen, ca. 1926. V.l.n.r.: zoon Pieter W. de Lange, dochter Petronella J. de Lange, kleinzoon Jacob J. de Lange, Pieter de Lange, schoondochter Wilhelmina M.C. Tigler de Lange-van Bart (gehuwd met Klaas), zoon Klaas Tigler de Lange, kleindochter Anna E. de Lange, schoondochter Margretha J. de Lange-Kuiper (gehuwd met Pieter W.), Cornelia H. de Lange-Tigler Wybrandi. Foto: familiearchiefDe Lange rr

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2003 | | pagina 17