LANDINZICHT Agenda Maandag zS april 2003 Jaarvergadering met aansluitend een lezing over het pand Wilhelminalaan 3 door de heer Biesheuvel (bewoner) in de Sociëteit voor Ouderen aan het Varnebtoek. Maandag 12 mei 2003 Stadswandeling 'Schermereiland'. Start bij de Parkeergarage 'Karperton' aan de Dijk Om 19.30 uur begint de wandeling. Dinsdag 3 juni 2003 Stadswandeling 'Spoorbuurt'. Start bij het Murmellius Gymnasium aan de Bergerhout. Om 19.30 begint de wandeling. Dinsdag ïojuni zoo3 Pinksterdrie-tocht naar Dordrecht. Maandag 3ojuni 2003 Stadswandeling 'Langs de Lijnbanen'. Start bij de Molen de Groot (van Piet). Om 19.30 uur begint de wandeling. EEN CULTURELE ROUTE TUSSEN HAARLEM EN ALKMAAR VAN 24 APRIL TOT EN MET 14 SEPTEMBER 2003 In het kader van 'Landinzicht' werken wij mee aan de lezingenserie die is opgezet samen met het Stedelijk Museum, het Kaasmuseum en de werkgroep Nijenburg. De lezingen worden gehouden in het Stedelijk Museum. De entree bedraagt 5,00 p.p. pet evenement. (Met de bon in het programmaboekje 'Landinzicht' krijgt men een korting van 2,00) Dinsdag 20 mei 2003 Kunstenaars en de Hollandse kust door M. Jonker, de samensteller van de tentoonstelling. Aanslui tend aan de lezing kan de tentoonstelling bezocht worden. Tevens wordt een fietsroute voor het duingebied in Bergen ter beschikking gesteld. De lezing wordt gehouden in het Stedelijk Museum en vangt aan om 20.00 uur. Dinsdag 17juni 2003 'De Kring van Heiloo, i9de-eeuwse literatoren en de Nijenburg' door H.G. ten Berge, neerlandicus. Met auto of fiets verzamelen om 19.00 uur bij de Beun (winkelcentrum 't Loo) in Heiloo, daarna lezing in het Stedelijk Museum. Dinsdag ïsjuli 2003 'Oudorp vanaf de middeleeuwen' door Cees Vis met fietsroute en beschrijving. De lezing wordt gehouden in het Stedelijk Museum en vangt aan om 20.00 uur. Dinsdag 19 augustus 2003 'Alkmaar Noord' door Peter Bitter met fietsroute en beschrijving. De lezing wordt gehouden in het Stedelijk Museum en vangt aan om 20.00 uur. Dinsdag 9 september 2003 'Paradijs der Runderen' door J. Zijlstra, auteur van het gelijknamige boek. Deze lezing vindt plaats in het Kaasmuseum met bezoek aan de tentoonstelling en vangt aan om 20.00 uur. Zaterdag 13 september 2003 Open monumentendag. Fietsroute langs boerde rijen in voorbereiding.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2003 | | pagina 16