Vereni^in^snieuws Afscheid van de voorzitter Van de werkgroep Welstand HISTORISCHE VERENIGING ALKMAAR Vroeger heb ik hardgelopen. Voor de estafette werd altijd een goed team opgesteld. Naast snelheid was het moment om het stokje door te geven van cruciaal belang. Voor mij is, na acht jaar uw voorzitter te zijn geweest, het moment daarvoor gekomen. Gelukkig wil, met uw toestem ming, Harold Bos het voorzitterschap over nemen. En dat is een verantwoordelijke functie. Want onze historische vereniging doet veel. En ook Guus Breebaart wil namens de gidsen het bestuur komen versterken. Dit is nodig, want volgend jaar moeten er volgens het rooster van aftreden meer bestuursleden stoppen. Met plezier en voldoening kijk ik op het bestuurswerk terug. Want in een bestuur waar hard gewerkt wordt, veel kennis en ervaring is en de samenwerking goed verloopt, is het prettig toeven. Ook voor het werk van alle groepen en de inbreng van de leden heb ik veel waardering. Dat ik met het voorzitterschap stop wil niet zeggen dat ik helemaal uit beeld ga. Want ik zal af en toe een steentje blijven bijdragen. Ik wens ieder een steeds meer bloeiende en strijdbare vereniging. BEDANKT ALLEMAAL! Mqgda van Amsterdam-Coelingh Zoals gebruikelijk heeft de werkgroep de afgelopen periode weer veel adviezen gegeven naar aanleiding van bouwaanvragen. Ook komt het steeds meer voor dat een architect een zogenaamd preadvies vraagt om bij de welstandscommissie te toetsen of men op de goede weg is en men het plan in de vorm van een bouwaanvtaag kan uitwerken. In beide gevallen geven wij advies via de stedelijke welstandscommissie aan het college van B&W. Wij beoordelen de bouwplannen in Alkmaar vooral vanuit cultuur- en architectuurhistorisch perspectief In dat kader bekijken wij het plan in de totale compositie van een (historische) straatwand. In enkele gevallen betekent dit dat ons advies afwijkt van het advies van de welstandscommissie, die een bouwplan beoordeelt op redelijke eisen van welstand. Het kan namelijk voorkomen dat een bouwplan weliswaar volgens de commissie voldoet aan redelijke eisen van welstand, terwijl wij het eerder op cultuurhistorische gronden niet passend vinden op de betreffende plaats. Wij baseren ons in de binnenstad primair op de uitgangspunten in het Beeldkwaliteitplan. Helaas merken wij vaak dat deze onderlegger voor planontwikkeling niet of onvoldoende gebruikt wordt door architecten en ontwerpers. Wellicht dat in het kader van de introductie van de stedelijke Welstandsnota meer bekendheid aan deze duidelijke leidraad gegeven kan worden.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2003 | | pagina 13