Is via de 3 worden ;ing haar en en de celijk de arbeidersklasse, terwijl de leden van De Halter hoofdzakelijk tot de zogenaamde 'tussenklasse' behoorden. De tijd kabbelde voort met wekelijks de oefenavonden in het gymnastieklokaal aan de Ridderstraat. Ook de bovengenoemde wedstrijden, de jaarlijkse uitvoeringen in de Harmonie en de Pinksterdrie-uitstapjes voor de jeugdleden, zoals naar het strand te Hargen of naar de kanovijver Velzerend bij Santpoort, behoorden tot de jaarlijkse hoogtepunten. Kracht en Vlugheid nam veelal ook deel aan de 8 oktoberoptochten. Soms met een meisjesgroep in de ochtendoptocht of met een wagen in de grote middagoptocht. Foto gemaakt tijdens een Pinksterdrie-uitje van de turnvereniging naar Hargen. Liggend rechts voorzitter G. Waalewijn. Links van hem achteraan de schrijver van dit artikel Een bijzonder einde In mei 1940 werd ons land na vijf dagen oorlog door Duitsland bezet. Met een aantal beperkingen hernam het normale leven zich al spoedig. De gymnastiekverenigingen, als zijnde a-politiek, konden weer normaal functioneren. Wel bleek, dat een aantal landgenoten het nationaal-socialisme aanhing. Tot hen behoorde ook de directeur van Kracht en Vlugheid. Na 1941 werden onze joodse landgenoten het slachtoffer van krenkende en rigoureuze maatregelen van de bezetter. Ook een aantal leden van Kracht en Vlugheid werd hierdoor getroffen. Omdat ook leden actief aan het verzet tegen de bezetter deelnamen en de directeur 'fout' was, ontstond er een onhoudbare situatie. De directeur ontslag aanzeggen op grond van zijn politieke overtuiging was ondenkbaar omdat dit mogelijk tot represaillemaatregelen ten aanzien van bestuursleden zou kunnen leiden. Uit solidariteit met de joodse leden zegde een groot deel der leden en

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2003 | | pagina 11