abacadabra meer als iemand zegt dat hij ofzij door de scanner is gegaan ofdat er bij hem of haar een MRI is gemaakt. Dit gedenkboek is daarom zo interessant, ook voor de niet ingewijde, omdat het ons een blik geeft op de ontwikkelingen die in de laatste honderd jaar op dit gebied plaats vonden. En dit alles met een couleur locale, omdat speciaal de ontwikkeling in Alkmaar wordt geschetst. De historicus Jurjen Vis geeft een historisch overzicht, waarbij we zien hoe al in 1904 in Alkmaar door de chirurg dr. J. Dirken radiodiagnostiek werd toegepast. Het boek is een zeer lezenswaardig geheel geworden, niet alleen voor de direct betrokkenen, maar ook voor de geïnteresseerde leek. Joop Sik, Focus op Alkmaar (Zaltbommel, 2001J. ISBN: 90-288-3541-5 De 'huisfotograaf van onze vereniging en lid van onze gidsengroep Joop Sik verzorgde de uitgave van dit fotoboek. Hij heeft deze keer een ander procédé toegepast dan bij zijn in 1993 verschenen boek Alkmaar toen en nu, waarbij hij door twee foto's naast elkaar te plaatsen, een 'toen en nu beeld' gaf In dit boek voert hij ons door Alkmaar in het tijdsbestek tussen 1930-1970 en vertelt ons aan de hand van hoofdzakelijk foto's uit zijn eigen verzameling wat et allemaal in stad is veranderd. Een boeiende wandeling door de stad, die bij de 'echte' Alkmaarders nostalgische gevoelens zal oproepen en de 'import' een beeld geeft, hoe het nog niet zo lang geleden in onze stad was. Zeer geschikt ook om iemand bij een feestelijke gelegenheid mee te verrassen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2002 | | pagina 36