Boekbespreking Joop D. Kila J.H. Schuurman, Vliegveld Bergen NH, 1938-194$ (Bergen, 2001). ISBN: 90-75440-04-9 Met het schrijven van dit lijvig boekwerk heeft de auteur ons verrijkt met een waardevol stuk oorlogsdocumentatie van onze regio. Zijn belangstelling voor het vliegveld Bergen werd gewekt in de eerste maanden van de bezetting, toen hij als jonge jongen met enkele vriendjes uit Alkmaar in de richting Bergen fietste omdat hij gehoord had dat ergens langs de Hoeverweg kapotte Nederlandse vliegtuigen stonden. Dat was het begin van een zoektocht, die in 2001 met de verschijning van dit boek eindigde. Het boek bevat zeer gedetailleerde informatie over de betrekkelijk korte geschiedenis van het vliegveld. Uiteraard wordt ingegaan op de totstandkoming van het vliegveld en de lotgevallen ervan gedurende de meidagen van 1940. Vervolgens komt de geschiedenis van het vliegveld in Duitse handen aan bod. Aanvallen van Engelsen en Amerikanen worden behandeld, vliegincidenten in de regio Bergen. Het boek sluit af met het einde van het vliegveld in 1944 en de bevrijding. Dit alles gelardeerd met gegevens over de op het vliegveld gelegerde officieren en manschappen, het aantal aanwezige vliegtuigen met al hun technische specificaties en bewapening. Soms is het wel erg veel wat we allemaal voorgeschoteld krijgen. Daarbij bevat het boek enorm veel beeldmateriaal, tekeningen, plattegronden en foto's. Gelukkig is het boek duidelijk ingedeeld (met behulp van kleuren], zodat selectief lezen mogelijk is. P.R.Algra, F.E. Jostmeijer, P.C.M. van Velthoven en G.N.M. Vis, (red.], De Alkmaarse radiologie, verledenheden en toekomst. Gedenkboek verschenen bij de voltooiing van de Afdeling Radiologie (Alkmaar, 2001]. ISBN: 90-73118-06-9 Wij zijn vandaag de dag tamelijk vertrouwd met de toepassing van radiologie bij het medisch onderzoek en de medische behandeling. Het is voor ons geen Ni S'lmiirmim vi n i;vi 1 ,D BliRCF.N Ml 1 1938-1945 - Jg| m mam 'Aaulcfc van liet vlieg]: iMlse.i.invnl irtifjei"' wtH'tiTi sttijrl v iiriilr 1 -Mllitrnle oftvn.Cicw r 1)1 AI KMAARSE RADIOLOGIE Hctlen-verleden-toekomst v

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2002 | | pagina 35