4 Zie voor beide kaarten de atlas van het RAA. 5 RAA, AMMR inv.nr. 13. 6 Stadsarchief Alkmaar voor 1815 (SA voor 18x5) inv.nr. 2185, vgl. met Rapport van den gemeentearchivaris, den heer C.W. Bruinvis, inzake de E^jmondervaart en de Verlaatjes c.a. (Alkmaar, 1902) p. 7. 7 ibidem, inv.nr. 2263; AMRR inv.nr. 4. 8 AMRR inv.nr. 1, 23-3-1889; inv.nr. 4; Provinciaal Blad 1889 nr. 10. 9 ibidem, inv.nr. 1 passim. 10 Ibidem, inv.nr. 2,2-5-1919,17-4-1925, 25-2-1927; 27-3 en 15-4-1931; inv.nr. 40; Keunen 1981, pp. 152-153- 11 Ibtdem, inv.nr. 40. 12 Ibidem, inv.nr. 11; Streekarchief Waterland (SAW), archief Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen (AHUS) 1544-1950, inv.nr. 1388, 5-8-1922. Zie over de sein- bemaling o.a. C. Thomas, ed., 'De peilbemaling op de Schermerboezem 1795-1980', Mo!enpost7 (1980) nr. 4, pp. 5-72, speciaal B. Slooten, 'De seinopzichter', p. 46 en Kl. van Lienen, 'De seingever', p. 58. Over de sloop van de Dikke Molen F.D. Zeiler, De Viaan. 'Een Sijpschen molen anno 1579 op den Rergermeer opgericht' (Alkmaar, 1976) p. 37. Van der Zei bleef tot zijn pensioen in 1956 gemaalbediende van de polder en seingever. 13 ibidem, inv.nrs. 13, 29,39 en 40; vgl. met J.H. Schuurman, Vliegveld Berden NH 1938-1945 (Bergen 2001) p. 36. Zie over het wisseltonnenstelsel G.N.M. Vis, Van 'vullisgd' tot huisvuilcentrale. Vuilms en afval en hun verwerking in Alkmaar en om^jevin^j van de middeleeuwen tot heden (Hilversum, 1996) pp. 88-91,104-105,112. De erfdienstbaarheid van 'notwe^j en overrede' werd tenslotte in 1969 opgeheven. 14 Ibidem, inv.nr. 2,15-10-1951, 28-7-1952,16-11-1953; inv.nr. 38. 15 ibidem, inv.nr. 3,13-8-1956,19-8-1958,12-5-1961,1-1-1962,12-3-1966,12-10-1967. 16 ibidem, inv.nr. 3,24-5-1962,12-10-1967; inv.nr. 40. 17 Ibidem, inv.nr. 3, 20-11-1968,21-5-1969,6-2-1970; inv.nrs. 5; 9,42; archief Bergermeerpolder inv.nr. 17. 18 SAW, AHUS 1951-1993, inv.nr. 1322; Alkmaarsche Courant 21-3-1972. 19 RAA, secretarie-archief Alkmaar 1946-1988 dossier nr. 14.437; G.H. Keunen, 'Het haspelkruis van de Robonsbosmolen te Alkmaar', Molennieuws, orgaan van 'De Hollandsche Molen' 23 (1976) nr. 77 p. 9, zie ook L. Middelkoop, 'Herstel Robonsbosmolen te Alkmaar', Molenpost 22 (1995) nr. 2 p. 4 en nr. 3 p. 5.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2002 | | pagina 32