Achteraf een beetje spijtig is wel dat de molen niet in maalvaardige staat werd gebracht. Misschien dat het hier in de toekomst ooit nog eens van komt. In de tussentijd vormt de molen toch een prachtige herinnering aan twee oude eilanden en een polder onder de rook van Alkmaar. Noten 1 Zie voor een overzicht van het rijke Alkmaarse molenverleden C. Bruinvis, De molens van Alkmaar (Alkmaar, 1905). 2 W. Jonker, 'Molenstichting Alkmaar e.o.', Molenport 17 (1990) nr. x, pp. 7-8; Th.J. de Munnik, '25 jaar Alkmaarse Molen Vereniging', Molenport 25 (1998) nr. 4 pp. 5-10; T. Kreuning, 'Kort Alkmaars molennieuws', Molenpost 26 (1999) nr. 3, pp. 4-5. 3 De anonieme kaart van ca. 1540, de kaart van Adrianus Anthonis en de kopie van de kaart van Langedijk maken deel uit van de atlas van het Regionaal Archief Alkmaar (RAA). Vgl. met G.H. Keunen, 'Molenbezit van Noord-Holland', in: B.W. Colenbrander e.a., red., Molens in Noord-Holland; inventarisatie van het Noordhollands molenbezit (Amsterdam, 1981J p. 152. Zie voor de droogmaking van de Bergermeer H. Schoorl, 'De bedijking van de Bergermeer', Alkmaarsjaarboekje 6 (1970) pp. 67-92 en voor de peilen in de jaren twintig RAA, archief Monikken-, Raven- en Robonsbospolder (AMRR) inv.nr. 35. De gerestaureerde molen in april 1985. Foto: W. van Donge. Collectie Regionaal Archief Alkmaar a3 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2002 | | pagina 31