Oud Alkmaar Inhoudsopgave Jaargang 26, nummer 1 - 2002 1 Marijke Joustra De kanselbijbel uit de Grote of Sint Laurenskerk te Alkmaar 15 DiederikAten De Monniken-, Raven- en Robombospolder. Twee oude eilanden tussen de Berber- en Egmondermeer 25 Bibliotheek Regionaal Archief Alkmaar Verschenen in 2001 27 Joop Kila Boekbespreking Omslag Details uit de wereldkaart, opgenomen in de kanselbijbel van de Grote of Sint Laurenskerk te Alkmaar. Voorzijde: een Indiaanse als symbool voor Amerika. Achterzijde: Europa met kroon en scepter. Foto: Pictura Imaginis, Heiloo Oud Alkmaar is een uitgave van de Historische Vereniging Alkmaar. Het tijdschrift verschijnt drie keer per jaar. Redactie Marlies ten Berge, Joop Kila, Harry de Raad. Redactieadres Kopij voor Oud Alkmaar en te bespreken publicaties zenden aan: Redactie Oud Alkmaar, p/a Regionaal Archief Alkmaar, Postbus 9232, r8oo GE Alkmaar. Richtlijnen voor kopij zijn bij de redactie te verkrijgen. Abonnementen Leden van de Historische Vereniging Alkmaar krijgen het tijdschrift gratis toegezonden. Een aftonderlijk abonnement op het tijdschrift kost ïr. De prijs van losse nummers bedraagt 4,50. Opgave van abonnementen, bestellingen van losse nummers en adreswijzigingen te richten aan: Historische Vereniging Alkmaar, Oudegracht 245, t8ir CG Alkmaar. Abonnementen gaan in met het eerste nummer van de lopende jaargang. Reeds verschenen nummers worden toegezonden. Opzeggingen dienen schriftelijk te worden doorgegeven, vbbr r januari. Druk Drukkerij Ter Burg b.v., Alkmaar. Historische Vereniging Alkmaar. ISSN 0927 - 3344.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2002 | | pagina 3