Top van de kopverhalen over topstukken in 19 musea gadering Tijdens het museumweekend (13/14 april 2002) iris en de opent 'Top van de Kop', een samenwerkingsproject 1 liggen van de Stichting Museaal Historisch Perspectief k voor de Noord-Holland en negentien musea in de Kop van is bij de Noord-Holland. Voor 'Top van de Kop', dat als doel heeft meer n reeds bekendheid te geven aan de rijke geschiedenis van het gebied, de musea en hun topstukken, selecteerden negentien musea in samenwerking met MHP elk een of twee topstukken. Uitgangs punt was dat het object op de een of andere manier moest uitblinken, bijvoorbeeld door kunst historische kwaliteiten of historische waarde. Uiteindelijk is gezocht naar een zo groot mogelijke diversiteit, zowel naar inhoud als fysieke verschijning. Er zijn traditionele topstukken als het schilderij van de Grote Kerk te Alkmaar door Pieter Saenredam en de zilveren Beker van Bossu, door de Geuzen buitgemaakt bij de slag op de Zuiderzee. Deze objecten handhaven zich met gemak als topstuk binnen de Collectie Nederland. Maar er zijn ook objecten die hun status als topstuk ontlenen aan hun plaats binnen de regionale of plaatselijke geschiedenis, zoals het schilderij De Westfricse Bruiloft door Jan Wendel Gerstenhauer Zimmermann in het Zuiderzeemuseum of de plaatselijke roei-reddingboot in Egmond aan Zee. Kopstukken vertellen over topstukken De topstukken vormen samen een permanente expositie, verspreid over negentien locaties. Ze zijn opvallend gemarkeerd en in een aantal gevallen voorzien van een audiovisuele presentatie. Bij elk topstuk vindt de bezoeker een boeiend verhaal van een 'kopstuk', een bekende of onbekende Neder lander die het topstuk vanuit een verrassende hoek belicht. Een aantal van deze 'kopstukken' zal ook aan het woord komen in een lezingenreeks in het najaar, waardoor het project in die periode weer extra onder de aandacht wordt gebracht. Tentooustellin^s^ids en cd-rom De topstukken zijn samengebracht in een kleine catalogus die tevens drie fietsroutes bevat rond verschillende thema's en topstukken. Bovendien zal er een cd-rom verkrijgbaar zijn waarmee men een virtuele reis kan maken langs de musea en topstukken. De cd-rom bevat uitgebreide achter grondinformatie. Film- en geluidsfragmenten, oude foto's en tekeningen uit depots verschaffen de gebruiker een interessante aanvulling op de tentoonstelling. Publiciteit De belangrijkste doelgroep voor het project vormen degenen die al in het gebied wonen of tijdelijk verblijven. Zij worden op de hoogte gebracht door onder andere flyers en affiches en speciaal voor hen die nog niet regelmatig musea bezoeken, boomerang cards in diverse uitgaansgelegenheden. Het project komt mede tot stand door bijdragen van de Provincie Noord-Holland, de Mondriaan Stichting, Stichting Cultuurfonds van de Bank Nederlandse Gemeenten en de M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2002 | | pagina 21