V erenigingsnieuws Van de voorzitter HISTORISCHE VERENIGING ALKMAAR Het jubileumjaar van de Historische Vereniging Alkmaar is de start geweest om jongeren meer aandacht te geven. Alle leden hebben vorig jaar een verjaardagskalender ontvangen met foto's van de fotowedstrijd voor het voortgezet onderwijs 'Oud naast nieuw'. Eind vorig jaar hebben jonge pas afgestudeerde historici aan de Universiteit van Amsterdam de kans gekregen te publiceren in ons tijdschrift. Van goeden huize. Elite in en rondom Alkmaar in de negentiende eeuw verscheen als themanummer van ons tijdschrift en tegelijkertijd als afzonderlijk boek voor de verkoop via de boekhandel. Mede dankzij veel publiciteit in de Alkmaarsche Courant en de aangekondigde inleiding van Ileen Montijn liep het storm bij de presentatie en bleek de BP-zaal aan het Canadaplein veel te klein. Daardoor kon een aantal leden de presentatie niet bijwonen. Excuses daarvoor! Een vaste videopresentatie in de foyer van het museum van wat er in de BP-zaal gebeurt zou geen overbodige luxe zijn! De samenwerking tussen het Regionaal archiefj het Stedelijk Museum en de vereniging was trouwens uitstekend. Aan de stichting Alexander heeft het bestuur faciliteiten verleend. Deze stichting doet onderzoek onder jongeren voor de Europese Unie, diverse ministeries, gemeenten en anderen. In Alkmaar heeft de stichting een pilot-project uitgevoerd dat aanwijzingen moet geven over hoe en op welke wijze jongeren bij monumentenzorg kunnen worden betrokken. Wellicht is de uitkomst dat er dit jaar een bijzondere activiteit voor jongeren wordt georganiseerd. Intussen wordt onder begeleiding van Marcel van Riessen van de lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam verder gewerkt aan het project 'Alkmaar in de klas - de klas in Alkmaar'. Het lespakket voor het voortgezet onderwijs in en rondom Alkmaar vordert en wordt momenteel uitgetest op het Murmelliusgymnasium en de CSG Jan Arentsz. Per leerjaar worden twee of drie thema's gekozen, die beschreven worden door Carly Misset. Gereed zijn de thema's Middeleeuwen, Bouwen en Behouden, Stadsuitbreiding na 1945. Omstreeks de zomer zal het materiaal, dat bestaat uit bronnen, teksten met illustraties, opdrachten, werkbladen en suggesties voor buitenschoolse activiteiten, worden gedrukt en gepresenteerd. Tenslotte: nadat in de extra ledenvergadering het krediet voor het gedenkboek 2004 is goedgekeurd heeft het voorlopig bestuur gewerkt aan de contracten voor de auteurs en het oprichten van een aparte stichting onder de naam 'Stichting gedenkboek Alkmaarse geschiedenis'. Ook zijn de brieven de deur uit om de rest van het geld te verwerven. M agda van Amsterdam-Coelingh

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2002 | | pagina 19