Pagina 12 en 13, afb. 11. De kaart met de zendingreizen van Paulus. Foto: Pictura Imaginis, Heiloo hun werk nooit, zodat er bijzonder weinig bekend is over wie zij waren, over hun productie en hun omstandigheden. Hoewel er talloze kaartkleurders werkzaam moeten zijn geweest, is van slechts enkelen de naam bekend uit bewaard gebleven opdrachten en rekeningen van opdrachtgevers. Zo liet de rijke verzamelaar Laurens van der Hem (1620-1678) de prenten uit zijn omvangrijke collectie inkleuren door de Amsterdamse 'meester afsetter' Dirk Jansz. van Santen (ca. 1638-1708). Deze moet hieraan vele jaren hebben gewerkt. Van Santen kleurde ook kaarten en prenten in bijbels en andere geïllustreerde boeken in. Slechts enkele hiervan konden met zekerheid aan hem worden toegeschreven, hetzij omdat de boeken werden genoemd in andere bronnen zoals rekeningen, hetzij door vergelijking van de stijl van inkleuren. Van Santen gebruikte volle, warme kleuren en paste overvloedig goud toe. Ook de kaarten in de kanselbijbel zijn niet gesigneerd. Drs. W.K. Gnirrep, deskundige op het gebied van kaartafzetters en van het werk van Van Santen, en verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, kon helaas geen uitsluitsel geven over de inkleurder van deze kaarten. Wel bevestigde hij de hoge kwaliteit van het werk. Vooral de rijke kleurschakeringen, zoals bijvoorbeeld aangebracht in het landschap rond de stad Jeruzalem, maken de kaarten bijzonder aantrekkelijk. Ook de fantasievolle wijze waarop de kleding van de afgebeelde personen is ingekleurd bewijst een groot vakmanschap. Inmiddels zijn van de zes kaarten digitale opnamen gemaakt. Belangstellenden kunnen in het Regionaal Archief reproducties van hoge kwaliteit ter inzage krijgen, waardoor de zware en kwetsbare kanselbijbel het depot niet hoeft te verlaten. Deze bijzondere bijbel kan zo, met de kaarten, in een verantwoorde omgeving voor de toekomst bewaard blijven. Literatuur Bruin, C.C. de, De Statenbijbel en zijn voorgangers: Nederlandse bijbelvertalingen vanaf de Reformatie tot 1637 (Haarlem, 1992). Gnirrep, W.K., 'Dirk Janszoon van Santen en een liefhebber der Joodse oudheden' in: Jaarverslag van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, 1985, p. 51-64. Groothuis, W.M. en J. Kingma, De Kaerius-atlas van 1617 en de Elzevier-bijbel van 1663 (Groningen, 1990). Kunst in kaart: decoratieve aspecten van de cartografie, door C. Bosters e.a., red. J.F. Heijbroek en M. Schapelhouman (Utrecht, 1989). Om een verstaanbare bijbel: Nederlandse bijbelvertalingen na de Statenbijbel, red. A.W.G. Jaakke en E.W. Tuinstra (Haarlem, 1990). Poortman, W.C., Bijbel en prent ('s-Gravenhage, 2 dl., 1983-1986). Poortman, W.C. en J. Augusteijn, Kaarten in bijbels (16e -18e eeuw) (Zoetermeer, 1995). Een wereldreiziger op papier: de atlas van Laurens van der Hem (1621-1678) (Amsterdam, 1992). 14

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2002 | | pagina 18