voor lum >£rvtc£^jc!uj> Afb. 10. Een visser, het beeldmerk van de drukker. Detail uit de kaart van het Beloofde Land. Foto: Pictura Imaginis, Heiloo De zesde en laatste kaart (zie afb. 11) toont de landen rond het oostelijk deel van de Middellandse Zee. Hierin zijn de belangrijkste plaatsen aangegeven die de apostel Paulus aandeed op zijn reizen zoals beschreven in het bijbelboek Handelingen. De kaart is daarom voor dit boek gevoegd. De laatste reis van Paulus 'van Ierusalem nae Romen' is met een stippellijn weergegeven, halverwege onderbroken door de 'Schip breucke aen 't Eylandt Melite' (Malta). Dankzij de nauwkeurige zeekaarten die van dit gebied bestonden vertoont deze kaart weinig vertekeningen. De Griekse en Turkse kust met de vele eilanden zijn gedetailleerd weer gegeven. Aan de boven- en onderkant van de kaart worden in negen aparte kaders 26 momenten uit het leven van Paulus afgebeeld. Ook hier is, linksonder boven de schaalverdeling, een visser afgebeeld, deze keer met twee hengels. De kaartkleurder of'afsetter' Wat de kaarten in de kanselbijbel vooral zo bijzonder maakt zijn de prachtige kleuren waarmee de kaartkleurder ze heeft ingekleurd. Vanaf het midden van de zestiende eeuw was het inkleuren van gedrukte kaarten, het 'caertafsetten', een gespecialiseerd ambacht geworden. Ter verduidelijking en verfraaiing van het kaartbeeld werden de grenzen tussen de landen met contrasterende kleuren aangegeven. Daarnaast werden in meer of mindere mate de overige elementen op de kaart ingekleurd, zoals de steden, de bergen en valleien, de bewoners, flora en fauna en de cartouches en kaders rond de titels. De afzetters werkten soms in opdracht van de drukker, soms werden zij ingehuurd door de eigenaar van een kaart of van een verzameling prenten en kaarten. Zij signeerden De kaart geeft een beeld van de stad, met huizen, paleizen, de tempel van Salomo, stadspoorten, straten en pleinen. Op de voorgrond, in het heuvelachtige landschap buiten de stadsmuren, zijn gebeurtenissen afgebeeld die in andere periodes plaatsvonden, zoals de kruisiging van Jezus en 'Salomo tot Coningh gesalft op den Berch Gihon'. De vijfde kaart (zie afb. 9 en 10) toont het Beloofde Land, waarin gebeurtenissen uit het leven van Jezus zijn aangegeven. De kaart werd geplaatst voor het evangelie van Mattheüs. Eigenlijk is deze kaart een uitvergroting van het land Kanaan zoals dat al op de kaart van de woestijnreis te zien was. Ook deze kaart geeft veel details uit verschillende tijden weer. Onderaan zijn rond de titel drie vrouwen te zien die geloof, hoop en liefde symboliseren. Daarnaast zijn in aparte kaders de belangrijkste episodes uit het leven van Jezus afgebeeld. In elk van de onderste hoeken zien we, net als op de paradijskaart, het drukkersmerk van de Visschers, een visser met zijn hengel. 4 T fiïficJzer l 'jïxcü}

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2002 | | pagina 15