Alerdinck' en 'Het Warmelo' (Alphen aan den Rijn, 1982). Wolffram, Dirkjan, 'Schikken en inschikken. Plaatselijke elites in tijden van verzuiling 1850- 1920', in Blom en Talsma, De Verzuiling voorbij, 80-102. Wortel, T.P.H., Inventaris van het archie/van het provenhuis Paling en Van Foreest. Alkmaar (z.p., 1969). Woude, Rolf van der, 'De grenzen verlegd', in R. Kunst e.a. (red.), Leeuwarden 750-2000. Hoofdstad van Friesland (Franeker, 1999), 232-252. Zahn, Ernest, Regenten, rebellen en reformatoren. Een visie op Nederland en de Nederlanders (Amsterdam, 1989). Zeiler, F.D., De vrouwen van Bergen en de Vrouwe van Bergen (Betgen, 1996). Zonneveld, Peter van, De romantische club. Leidse student-auteurs 1830-1840 (Leiden, 1993). Zonneveld, Peter van, 'Een verkwikkende wijkplaats' Het Hollandse buitenleven in de Nederlandse literatuur', in De Jong, Kuiper en Van der Laarse, Beelden van de buitenplaats (nog te verschijnen). Zonneveld, Peter van ed., Het dagboek van de student Nicolaas Beets 1833-1836 (Den Haag, 1983).

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2001 | | pagina 152