Bronnen en literatuur Ongedrukte bronnen Regionaal Archief Alkmaar: Archief van de Bouw en Exploitatie Maatschappij Bergen aan Zee Archief van de gemeente Bergen 1811-1921 Familiearchief De Dieu, Fontein Verschuir, Van der Feen de Lille Familiearchief Van Foreest Familiearchief De Lange Familiearchief Van Reenen Stadsarchief Alkmaar na 1815 Rijksarchief in de provincie Noord-Hol! and: Kabinetsarchief van de Commissaris des Konings/der Koningin Centraal Bureau voor Genealogie: Dossier Tigler Universiteitsbibliotheek Leiden: Beetsarchief Archiefdienst Westfriese Gemeenten: Familiearchief Van Akerlaken Gedrukte bronnen en literatuur Ablaing van Giessenburg, W.J. d', De Ridderschap in het koninkrijk der Nederlanden van 1814 tot 1850 (Den Haag, 1875). Aetts, Remieg, Henk te Velde (red.), De stijl van de burger. Over Nederlandse burgerlijke cultuur vanaf de Middeleeuwen (Kampen, 1998). Album studiosoram academiae Lugduno Batavae 1575-1875 (Hagae Comitum, 1875). Arnouts, M. en B. de Vries, 'Een 'heerlijk' onderonsje: De nieuwe of littéraire sociëteit De Witte, 1880-1914, De Negentiende Eeuw, 22 (1999), 202-217. Beets, N., Guy de Vlaming. Heruitgave van de eerste druk met annotaties en toelichting door werkgroep KML 7 (W. Beemster e.a.) (z.p., 1979; oorspronkelijke uitgave 1839). Beets, N., Leven en karakter vanjohannes Henricus van der Palm (Leiden, 1842). Belonje, J., De twee Nijenburgen bij Alkmaar (Wormerveer, 1956). Belonje, Ter Coulster (Wormerveer, 1946). Bemmelen, P. van, 'Levensbericht van Mr. Gerrit van Leeuwen' overgedrukt uit de Levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden 1871-1872 (Leiden, 1872). Berg, J.Th.J. van den, De toegang tot het Binnenhof. De maatschappelijke herkomst van de Tweede

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2001 | | pagina 146