Uitnodiging voor de eerste lezing van Oud Alkmaar op 11 maart 1926 VEREENIGING „OUD-ALKMAAR" Opgericht 10 December 1925 Eere-Voorzitter Mr. W C. Wendelaar Burgemeester van Alkmaar. UITNOODIGING tot het bijwonen van de lezing met lichtbeelden welke op Donderdag 11 Maart 1926 zal worden gehouden door Dr. H. E. VAN GELDER, Directeur van het Gemeent-Museum te 's Gra- venhage, in een der zalen van het stadhuis te Alkmaar. Onderwerp „Waarvóór een Vereeniging „Oud-Alkmaar." Aanvang te 8 uur n.m. Het Bestuur der Vereeniging „Oud-Alkmaar". Deze uitnoodiging geeft tevens recht van toegang voor een introducé. In 1927 organiseerde Oud Alkmaar een Palmpasenoptocht. Verzamelpunt was het Hofje Paling en Foreest aan de Steynstraat. V.l.n.r.: mr. A. Koelma, gemeentesecretaris, mr. R.G.J. Maas Geesteranus, vice-voorzitter, mr. M. Moens, penningmeester, dr. H.J.M. Hofstee, bestuurslid, jhr. H. van Foreest, voorzitter, A.F. Thomsen, wethouder, W.F. Slinger, bestuurslid en mr. A.D. van Regteren Altena, secretaris Genootschap, de Bond Heemschut en de Vereniging Oud Hoorn, gaven acte de présence. In 1927 organiseerde men een geheel andersoortige activiteit namelijk een Palmpasentocht. Op zondag 11 april verzamelde zich om twee uur op het Hofplein een grote schare kinderen voorzien van Palmpasenstokken. Voorafgegaan door een muziekkorps trokken de kinderen door de stad en kwamen via het Wildemanshofje en het Hofje Paling en Foreest, waar even halt werd gehouden om de bewoners daar de Palmpasenstokken te laten bewonderen, weer terug op het Hofplein. Daar kregen de kinderen bij de ontbinding van de stoet een versnapering.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2000 | | pagina 8