Daar hoort ook de beoefening van de plaatselijke geschiedenis bij. Bij de viering van het 6o-jarig bestaan van de vereniging vroeg voorzitter IJfFzich af of de rol van Oud Alkmaar er in de toekomst niet uit zou kunnen bestaan om te komen tot een samenhangende reeks van activiteiten van onze vereniging, het museum, het archief en de Alkmaarse Historische Reeks. Bovendien zou van belang zijn in samenspraak met de gemeente te waken over ons historisch erfgoed. Wanneer hij dan aan het slot van zijn toespraak zich afvraagt wat over vijftien jaar bij de viering van het 75-jarigjubileum van die idealen zal zijn terechtgekomen, mogen we nu dit moment daar is stellen: heel wat. De verhouding met de afdeling Monumentenzorg en Archeologie van de gemeente is bijzonder vruchtbaar. De samenwerking met het Regionaal Archief en het Stedelijk Museum is eenvoudig niet meer weg te denken in het functioneren van onze vereniging. Op een van de laatste bladzijden van het genoemde boekje van Hans Koolwijk staat een grafische tekening van de Alkmaarse kunstenaar Willem Hopman getiteld 'Alkmaar zooo?'. We zien daar de historische binnenstad van Alkmaar omgeven door wolkenkrabbers, die het historisch stadsbeeld als het ware verstikken. Wij die in 2000 leven weten gelukkig dat deze boze droom niet uitgekomen is, maar bepaalde tendensen waarschuwen ons dat we op de bres moeten blijven staan voor het beschermd stadsgezicht. De instelling van de puienprijs bij dit jubileum wil een bijdrage leveren aan de beeldkwaliteit van onze stad. Daarnaast heeft de vereniging een aantal historische publicaties op stapel staan. Samen met de archeologische activiteiten wil ze tonen dat ze zich inzet voot de oorspronkelijke doelstelling. Het is zoals Jaap IJff het bij het vorige jubileum zei: 'Je kunt het heden niet in de vingers krijgen als je het verleden niet kent. Het verleden is nu eenmaal in niet onbelangrijke mate een verklaring voor het heden. Het overige voegen wij er aan toe en daar moet de volgende generatie het mee doen'. Nieuw naast oud moet kunnen in onze stad, maar wel op een verantwoorde wijze. Dat heeft de vereniging door willen geven met het motto voor dit 75-jarigjubileum: 'Oud naast nieuw'.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2000 | | pagina 59