verschillend. 83 formulieren kwamen ingevuld terug, dat was ongeveer 10% van het totale ledenbestand. Als de drie belangrijkste verenigingsactiviteiten waardeerden de inzenders de lezingen, het blad en de rondleidingen. Over andere activiteiten als de Pinksterdrie-tocht en de kerstprent was men meer verdeeld. Het merendeel van de inzenders was echter tevreden met het reilen en zeilen van de vereniging. Suggesties waren meer publiciteit naar de nieuwe bewoners en de scholen. Een van de eerste grote activiteiten waar het bestuur leiding aan had te geven was de viering van het zestigjarig bestaan. Ofschoon het grootse plannen koesterde kwam er niet veel meer uit de bus dan een zeer goed bezette vergadering op 10 december in het Gulden Vlies, waar de voorzitter een toespraak hield over de rol van Oud Alkmaar nu en Stadswandelingen Een activiteit waarmee de vereniging letterlijk aan de weg timmert zijn de stads wandelingen. De oorsprong ervan ligt in de jaren van de bezetting, toen de bestuursleden Wortel en Van Drunen incidenteel voor de leden van de vereniging rondwandelingen organiseerden in 'historisch' Alkmaar. Hoewel deze zeer in de smaak vielen heeft het vrij lang geduurd voor men na de oorlog de draad weer oppakte. In de tweede helft van de jaren zestig begonnen de heren Meurs en Wortel met stadswandelingen op enkele zaterdagen in het zomerseizoen. Het aantal deelnemers bedroeg toen gemiddeld 25. De grote kennis van de rondleiders, vooral van de heer Wortel, maakte deze rondleidingen tot een groeiend succes. Later werd de fakkel overgenomen onder anderen door mevr. Duyff-Koekenbier bijgestaan door coördinatrices als de dames Pijcke en Smits, die voor de praktische zaken zorgden als koffiedrinken na afloop en aankondiging via de pers. Op eengegeven moment werden de stadswandelingen vanwege de drukte en het rumoer van het moderne verkeer verplaatst naar een avond in de week. Het aantal deelnemers steeg met het jaar. Het jaarverslag van 1$80 spreekt over drie rondwandelingen met een totaal van ca. zoo deelnemers. In 1955 had men een totaal van 370. Sedert 1994 heeft de vereniging een werkgroep gidsen, die bestaat uit zes personen. Het programma is gevarieerd. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld 'In en om de Hout', 'In de Oude Stadt' en 'Tussen Oude en Nieuwe Vest'. Ook de stadsuitbreiding rond 1900 zit in het programma. De laatstejaren is er ook een wandeling op 8 oktober in samenwerking met de Ontzetvereniging over het oude bolwerk, de Anthonisz-tocht. De rondleiders geven een toelichting, die persoonlijk ingekleurd wordt door hun eigen interesse. De één zal meer nadruk leggen op de architectuur, de ander op het water, weer een ander op het sociale aspect. Deze gevarieerdheid maakt dat velen ieder jaar weer aan de stadswandelingen meedoen. De tochten zijn voor ieder toegankelijk maar de ledenaanwas van de vereniging is voor een belangrijk deel ajkomstig uit de deelnemers aan de stadswandelingen. 38

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2000 | | pagina 44