De aangekondigde praatavonden ter begeleiding van de gemeentelijke stadsplannen hebben nimmer plaats gevonden. In dit tijdsbestel met vele veranderingen, die juist onze stad ingrijpend treffen, is het bij uitstek de taak van een vereniging als Oud Alkmaar, een tegenwicht te vormen tegen alle vervlakkingen en tendensen, die schijnbaar eenvoudige oplossingen bieden voor problemen, die in wezen niet kunnen worden opgelost, zonder inachtneming van de historische achtergronden'. Was getekend: mr. H. Schiphorst, H. Koolwijk, A.C. Lind, W. Hopman, drs. J.A.J. Hoebe en H. de Vries. In de jaarvergadering van 11 april 1973 trok voorzitter Schilstra scherp van leer tegen deze opposanten: 'Ik ben bijzonder bewogen vanavond want de belangen van de vereniging en eigenlijk van heel Oud Alkmaar staan op het spel'. Het kwam tot een felle botsing tussen de voorzitter en de verontruste leden, die stelden dat het bestuur te lief was voor de gemeente en zich teveel via onderonsjes liet inpakken: 'Oud Alkmaar had het oostelijk stadsdeel al opgegeven, maar het is de S.O.S.-groep geweest die deze wijk gered heeft'. De voorzitter gaf toe, dat de vereniging te laat gereageerd had, maar stelde dat iedereen te laat was geweest: 'En in zo'n situatie moet je je dan afvragen of het nog wel zin heeft je er radicaal tegen te verzetten, of dat het niet beter is de voorgenomen versmalling zoveel mogelijk terug te dringen. Bovendien, Heemschut heeft in 1954 demping kunnen voorkomen door een versmalling toe te staan. Nu waren we daaraan gebonden en konden we niet terug'. Ook had de voorzitter kritiek op de gevolgde procedure: 'Er wordt jaren tevoren door de Raad een plan aangenomen zonder dat de leden zich de consequenties blijken te realiseren. Het Verdronkenoord blijkt een streepje van enkele millimeters dikte te zijn en slechts een deskundige kan na nauwkeurige meting tot de conclusie komen dat de gracht versmald is'. Het verweer van de voorzitter luidde dat Oud Alkmaar geen actiegroep was en het ook niet wilde zijn, maar meer zag in overleg door middel van goede contacten. 30

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2000 | | pagina 36