Oud naast nieuw 75 jaar Historische Vereniging Alkmaar Inleiding Joop D. Kila Oud Alkmaar, niet zo vanzelfsprekend Midden in de periode, dat Alkmaar verdeeld was in twee kampen, voor- en tegenstanders van demping van de stadsgrachten, werd op 4 februari 1964 de vereniging Nieuw Alkmaar opgericht. Het doel was een reactie op de stellingname van de vereniging Oud Alkmaar, die op de bres stond voor het oude stadsschoon. Alkmaar moest geen museum worden, geen achterblijvend gebied. Het moest mee in de stormachtige ontwikkeling, die in de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog op gang kwam. De industriële ontplooiing van Noord-Holland, het scheppen van de broodnodige infrastructuur waren gegevenheden, waarbij je geen sentimenteel koesteren van overblijfselen uit een voorbije tijd kon gebruiken. Het was dezelfde tegenstelling, waaruit in 1925 de vereniging Oud Alkmaar ontstond. Oud en nieuw Alkmaar leken elkaar toen al niet te verdragen. Behoud van het oude, daar maakte het gros van de Alkmaarders zich niet zo druk om. Alkmaar was gewoon oud. Pas aan het eind van de 19de en begin 20ste eeuw was men begonnen te bouwen buiten de singels, de eeuwenoude grens van de stad. De Stationsbuurt, het Emmakwartier en het Nassaukwartier verrezen. In de jaren twintig van de nieuwe eeuw begon de nieuwbouw pas goed op gang te komen. Men bouwde het Burgemeesterskwartier, er kwam arbeiderswoningbouw op gang aan en achter de Baansingel. De binnenstad daarentegen was gewoon oud, te vergelijken met een gebit dat uiterlijk nog wel aardig oogde, maar nodig aan sanering toe was. En net zoals toen in de tandheelkunde nog vaak gekozen werd voor de radicale methode - trekken die boel! - zo waren er in die tijd nogal wat Alkmaarders van oordeel dat veel 'ouwe troep' rijp was voor de sloop. Tekenend voor de tijdgeest waren bijvoorbeeld de opvattingen over het oudste monument van de stad, de Grote Kerk. Dit gebouw, eens verrezen als een uiting van Alkmaars stedentrots, was in het begin van de vorige eeuw welhaast vervallen tot een ruïne. In 1918 verkocht de kerkvoogdij het beroemde kunstwerk De Zeven Werken van

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2000 | | pagina 3