Pinksterdrie-tocht 1999 naar Deventer. Foto: mevr. W.B. Elzinga 1976: Breda, Voorschoten 1977: Groningen, Menkemaborg, Nienoord 1978: Slot Zeist, Schoonhoven 1979: Elburg, Apeldoorn 't Loo 1980: Ammersooyen, Culemborg 1981: Huize Doorn 1982: Den Bosch, Muiderslot 1983: Orvelte, Franeker 1984: Naarden, De Haar 1985: Makkum, Hasselt, Hattem 1986: Zut/en, Huis Verwolde 1987: Kasteel Doorwerth, Gouda 1988: Oudewater, Groeneveld 1989: SlotZuylen, Weesp, gemaal Cruquius 1990: Bolsward, Workum, Epemastate 1991: Edam, Openluchtmuseum Enkhuizen 1992: Ketelhaven, Sneek, Piaam 1993: Hindelopen, bezoek twee musea 1994: Naarden (Vestingmuseum), Muiden (Muiderslot), Zaanse Schans 1995: Vianen, Kasteel Amerongen 1996: Den Haag 1997: Rotterdam 1998: Amersfoort 1999: Deventer Voorzitter Ringers trok zich deze kritiek erg aan. Hij had steeds het gevoel gehad dat de hele vereniging als één blok achter het bestuur stond. Omdat het vereiste quorum op deze vergadering niet gehaald werd en er niet over een voorgestelde statutenwijziging gestemd kon worden werd een nieuwe vergadering uitgeschreven op 3 maart 1966. Daar werden de bestuursvoorstellen betreffende de statuten aangenomen. Over de oppositie werd niet meer gesproken. Dat zal wel samengehangen hebben met het feit dat de heer Ringers te kennen had gegeven na een twintigjarig voorzitterschap op deze vergadering af te willen treden. Hij werd om zijn onvergetelijke verdiensten en inzet voor de vereniging tot ere-voorzitter benoemd. Twee andere bestuursleden traden ook af omdat volgens de statutenwijziging het aantal bestuursleden van negen tot zeven was teruggebracht. Het betrof dr. H.J.M. Hofstee, die van de oprichting af lid was geweest en mevr. A.E. de Lange-van Foreest. De nieuwe voorzitter werd J.J. Schilstra, leraar Engels aan de Rijks-H.B.S. In zijn vorige woonplaats Enkhuizen had hij zich reeds actief betoond bij de oprichting van het

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2000 | | pagina 28