Pinksterdrie-tochten Tot de vaste programma-onderdelen van de vereniging behoren de Pinksterdrie-tochten. Het is een traditie, waarvan de oorsprong ligt in de Tweede Wereldoorlog. Op 1 oktober 1942 wordt er door de vereniging een excursie georganiseerd naar Hoorn, waar leden van de zustervereniging aldaar een rondleiding verzorgen. Het jaar daarop houdt men de jaarvergadering op Pinkster Drie in Enkhuizen om daarna, na de broodmaaltijd, de stad door te wandelen om de monumenten te bewonderen. In 1944 onderneemt men per boot de reis naar Zaandijk om aldaar de oudheidskamer en het molenmuseum te bezoeken. Daar de boot in Wormer motorpech krijgtgaat men daar aan wal en legt de verdere reis naar Zaandijk te voet a/ In 1948 staat er een verenigingsexcursie op het programma naar Edam. Dan ontbreken in de notulen en jaarverslagen gegevens over veremgmgs-uitstapjes tot 11 juni 15157 "h men naar Gouda reist om de Goudse glazen en het pijpenmuseum te bezichtigen. In 1959 betitelt de secretaresse de tocht op 19 mei naar Leiden ah de traditionele Pinksterdrie-tocht. Blijkbaar is de traditie ouder dan datjaar. Daarna worden de tochten ieder jaar vermeld. In de begintijd waren het vooral de bestuursleden mevr. J. Vostma en].], van de Stadt, die zich met de voorbereiding belastten. Later namj. Meurs die taak over. Na hem waren het mevr. Zweers- Heyman en].]. Ijff, die tot op heden zich daarmee bezighouden. In de loop der jaren was de geldontwaarding bij de prijsbepaling duchtig merkbaar. In 1970 kostte de tochtf 17,50, in zooofóo,-. Overzicht van de Pinksterdrietochten sinds 1968 1960: Bolsward, Makkum, Hindelopen 1961: Slot Loevestein 1962: Franeker, Gaasterland 1963: Naarden 1964: Dordrecht 1965: Zaltbommel 1966: Beverwijk, ruïne van Brederode 1967: Broek in Waterland 1968: Koninklijk Paleis Amsterdam, Zaanse Schans 1969: Utrecht, Kasteel Oud Zuylen 1970: Leeuwarden, PoptaslotMarssum 1971: Kampen, Schokland, Hindelopen 1972: Delft, Brielle 1973: Vaassen, Deventer 1974: Delft, KasteelSijpestein 1975: Loevestein, Gorcum, Buren

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2000 | | pagina 27