Bataafse Republiek Rutger Jan Schimmelpenninck bij zich ontbood en bij die gelegenheid geld van de Republiek eiste onder de bedreiging, dat bij weigering de dijken van deze lage landen zouden worden doorgestoken! De gezant dit dreigement aanhorende, wendde zich tot de keizer met de wootden "Dit zal onder uw regering nooit gebeuren!" Het bestuur van Oud Alkmaar, met het oog op de bedreiging van de oude binnenstad, wenst de woorden van de gezant, tot de zijne te maken en ze over te reiken aan de voorzitter van uw raad, opdat Alkmaar zijn karakter van Oud-Hollandse stad zal behouden en een plaats moge blijven waar de burgers graag wonen en de toeristen graag vertoeven'. De brief was aan dovemansoren gericht. Toen namelijk de volgende aflevering van het stadssaneringsplan verscheen, de herziening 1964 van het stedenbouwkundig basisplan voor Alkmaar, werd daarin wederom een aanslag op de oude stad gepleegd. De noord-zuid verkeersader was verlegd en gaf nu een directe aansluiting op de Friesebrug te zien. Ter hoogte van de Sint Jacobsstraat diende het Luttik Oudorp tot aan de Bierkade te worden gedempt c.q. overkluisd. Het enige winstpunt ten opzichte van vorige plannen was het behoud van de Kooltuin. Oud Alkmaar tekende onmiddellijk protest aan bij de gemeenteraad. De Vereniging Nieuw Alkmaar wendde zich met een open brief tot Oud Alkmaar en stelde dat zij teleurgesteld was dat in dit nieuwe plan wel het Luttik Oudorp, maar niet de Kooltuin gedempt zou worden. Niettemin zou zij zich niet tegen het plan verzetten. Immers door het indienen van beroepschriften zou de sanering weer jaren vertraagd kunnen worden. Zij deed een dringend beroep op Oud Alkmaar haar medewerking te verlenen om te voorkomen, dat op het punt van sanering van de binnenstad een toestand van anarchie zou ontstaan. Zij betreurde het dat Oud Alkmaar bij monde van haar voorzitter verklaard had, dat met haar op dit punt niet te onderhandelen viel. Nieuw Alkmaar verspreidde daarop een circulaire in een oplaag van 2500 exemplaren. Daarin werd het onverwijld dempen van een achttal grachten noodzakelijk genoemd voor een snelle sanering van de binnenstad en men vroeg steun voor dit standpunt niet alleen van de 700 leden van Nieuw Alkmaar, maar ook van de bijna 1800 overige geadresseerden, zoals zakenlieden, bedrijven en instanties, die in dit gebied gevestigd waren. 'Praten met Nieuw Alkmaar acht ik verloren tijd', was de reactie van de 84-jarige voorzitter van Oud Alkmaar: 'Ik herhaal, dat onze vereniging alle gepaste middelen zal aanwenden om schending van de binnen- Gezicht op de Waag vanuit het gedempte Luttik Oudorp. Tekening behorende bij het basisplan 1964 23

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 2000 | | pagina 25