>lete serie, ciale Atlas xplaren in sn.5 Naast t Crescent etreft hier mrgeving. Crescenten in de collectie van het Regionaal Archief Bij de oprichting van het Alkmaarse Stedelijk Museum in 1875 werd de collectie kaarten, tekeningen en prenten van de gemeente vanuit de charterkamer van het stadhuis naar het museum overgebracht. Tevens werd in dat jaar de atlas van de Alkmaarse Ontzetvereniging overgenomen. Deze twee verzamelingen vormden de basis van de topografisch-historische atlas van het Stedelijk Museum.6 In 1885 schonk C.W. Bruinvis zijn omvangrijke verzameling kaarten, prenten, tekeningen en lichtdrukken betreffende Alkmaar en omgeving aan het toen 10-jarige museum, in totaal 1x13 objecten. C.P. Bruinvis, zijn vader, was in 1838 met het verzamelen van 'Alkmaria' begonnen en had in 1865 deze verzameling aan zijn zoon overgedaan. Deze wist de collectie nog aanzienlijk uit te breiden voor hij hem in 1885 overdroeg. Van deze collectie is, zover bekend, geen inventaris opgemaakt.7 In de catalogus van de 'Prentverzameling' van het Stedelijk Museum, die in 1890 in druk verscheen, worden al 39 Crescenten beschreven. Een hiervan, een tekening van de baak te Egmond aan Zee, was in 1884 door de Alkmaarder J.C. Koorn geschonken.8 Twee anderen, betreffende de Buurkerk te Egmond Binnen en de verwoesting van Schoorl, werden twee jaar later verworven door schenkingen van respectievelijk de gemeente Haarlem en de Alkmaarse wijnhandelaar P.H.M. Melenbrink.51 De overige 36 zijn vermoedelijk via de collectie Bruinvis binnengekomen of waren, deels, al in 1875 in het bezit van het museum. Na 1890 werden nog met grote regelmaat prenten van Crescent aangekocht en geschonken. Een topjaar was 1893 toen een serie van 11 prenten betreffende Schoorl kon worden aangekocht.10 Na 1910 werden nog maar sporadisch Crescenten verworven. Toch duikt er ook nu nog af en toe eentje op. Zo werd in 1997 het archief van banketbakkerij Soecker verworven, waarin 7. JA Crescent, De Friese Binnen- en Buitenpoort, 1803. Topografisch-historische atlas, Regionaal Archief Alkmaar 7

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1999 | | pagina 9