met de meer bekende Friese buitenpoort verbonden was, dateerde uit de jaren 1588/89. De poort was door jarenlange verwaarlozing in een deplorabele toestand gekomen. Het voorstel van de 'Commissie tot de Fabriquen en Plantsoenen' om tot afbraak van de binnenpoort over te gaan, ondervond dan ook vrij weinig weerstand.4 De poort was echter zo solide gebouwd dat de sloop nog ruim een maand in beslag nam. Enige dagen voordat met de sloop werd begonnen maakte Crescent snel een aantal schetsen. Deze werkte hij het jaar daarop uit in een serie van 5 aquarellen. In 1809 maakte hij nogmaals een vrijwel identieke serie naar de oude schetsen en vervaardigde hij van een paar 5. JA Crescent, De Friese Binnenpoort gezien van binnen naar buiten, 1803. Topografisch-histonsche atlas, Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1999 | | pagina 7