4- J.A. Crescent, Achterzijde van de Oude Doelen in de Doelenstraat, 1789. Topografisch-historische atlas, Regionaal Archief Alkmaar (zie afb. 1,3 en 9). Hierin treedt in de loop van de tijd geen verbetering op. Verder beheerste hij het perspectief slecht en ook hiermee bleef hij tot aan het einde van zijn leven moeite houden. De stadsgezichten zijn, hoewel perspectivisch niet altijd juist, wel gedetailleerd weergegeven. Hierdoor zijn de prenten zeer informatief Door de grote hoeveelheid 'Alkmaarse' aquarellen van zijn hand vormt zijn oeuvre een belangrijke informatiebron van het Alkmaarse stadsbeeld rond 1800. Veelal noteerde Crescent op de achterkant van zijn werk de datering en gaf hij in een wat krakkemikkig proza een toelichting op het afgebeelde. Ook komt het voor dat de aquarel de uitwerking is van een tekening die hij jaren daarvoor gemaakt had. Dan gaf hij op de achterzijde tevens aan wanneer hij de schets gemaakt had, wat er inmiddels was veranderd en wanneer. Dit maakt zijn werk nog informatiever. Het is onbekend of Crescent in opdracht heeft gewerkt. Een deel van zijn oeuvre doet wel een opdrachtgever vermoeden. Zo heeft hij verschillende aquarellen in twee- of zelfs drievoud vervaardigd, wat wijst op een zekere seriematige productie. Een goed voorbeeld hiervan vormen de tekeningen die hij maakte van de zogenaamde Friese binnenpoort (zie afb. 5-7). Aan het begin van de 19de eeuw waren alle Alkmaarse stadspoorten nog intact. In 1802 werd als eerste de Friese binnenpoort of'Oude Friese poort' aan de noordkant van de stad gesloopt. Deze poort, die door een ommuurd pad 4

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Oud Alkmaar | 1999 | | pagina 6